Coalitieakkoord met inbreng uit de stad

De formerende partijen in Dordrecht zijn bezig met de laatste besprekingen om te komen tot een programma voor de komende vier jaar. Het gaat nu vooral om het goed in beeld brengen van de financiële gevolgen van alle plannen en ambities. Daarnaast willen de partijen de inbreng van de tweede ronde van gesprekstafels met deskundigen en belanghebbenden goed verwerken in het politiek akkoord. Het is de bedoeling op dinsdag 29 mei dit akkoord te presenteren. Op diezelfde dag kunnen de wethouders worden benoemd.

Op woensdag 16 mei waren er twee gesprekstafels: één over de ontwikkeling  van het gebied Leerpark/Gezondheidspark, de tweede over ondernemersklimaat, arbeidsmarkt en diversiteit. Bij het gesprek over het Leerpark/Gezondheidspark waren vertegenwoordigers van Heijmans, bureau West8, provincie Zuid-Holland en Da Vinci College aanwezig. De belangrijkste boodschap die zij meegaven: het is goed mogelijk om met meer woningen (verdichting) tegelijkertijd een gebied aantrekkelijker te maken, waar de hele stad van profiteert. Ook braken zij een lans voor een nieuw station Leerpark, desnoods eerst een tijdelijke halte. Dit past helemaal in het onderwerp Bereikbare stad, één van de onderdelen van het coalitieakkoord.

Ondernemersklimaat

Bij het gesprek over ondernemersklimaat en arbeidsmarkt waren onder meer vertegenwoordigers van horeca, detailhandel, projectontwikkeling en organisaties voor diversiteit aanwezig. Er kwamen veel onderwerpen langs, zoals het aantrekken van nieuwe bedrijven, het belang van goed opgeleide arbeidskrachten, het beter begeleiden van startende ondernemers, het belang van wijkwinkelcentra en de binnenstad, flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en het lef om plannen ook echt door te zetten. Onderwerpen die passen in het onderwerp Ondernemende Stad. Daarin willen de partijen niet alleen aandacht voor grote bedrijven, maar juist ook voor midden- en kleinbedrijf en de groeiende groep ZZP'ers.

Betrokkenheid

Formateur Peter van der Velden kijkt met grote tevredenheid terug op de gesprekstafels. 'Het is echt goed om zoveel partijen in de stad aan het woord te laten. Aan de ene kant vonden deze mensen het geweldig om juist in een zo vroeg stadium betrokken te worden bij de gesprekken over de toekomst van de stad. Aan de andere kant merkte ik ook een enorme betrokkenheid bij deze mensen: ze willen echt iets met Dordrecht. Daar moet het gemeentebestuur gebruik van maken, samen breng je de stad verder.'

Tussenstand

Na de gesprekstafels bespraken de formerende partijen de tussenstand met fracties die niet meedoen met de formatie, maar wel hebben deelgenomen aan de gesprekstafels. Zij konden ook zelf inbreng leveren. Naast de genoemde onderwerpen komen in het politiek akkoord de thema's Energieke woonstad, Zorgzame stad, Leefbare en veilige stad en Verbindende stad. Het akkoord begint met 'Dordrecht viert de stad', met daarin de ambitie om echt te groeien als stad en de kwaliteiten met inwoners en ondernemers te vieren. Belangrijke onderwerp binnen de thema's is dat iedereen moet kunnen meedoen. In dat verband wordt er onder meer gedacht aan een DordtPas. Ook toeristenbelasting is onderwerp van gesprek, waarbij de opbrengst dan zou worden besteed aan verbetering van de voorzieningen voor toeristen.

 

Persbericht

Dordrecht, 17 mei 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Mark Benjamin
Communicatie
telefoon (078) 770 25 66 / 06 53 58 78 33