Verdere bespreking plannen 'De Paraplu' in nieuwe raadsperiode

De verenigingen VV Dubbeldam, TTVD en Movado vragen een grotere financiële bijdrage van de gemeente voor het plan De Paraplu. Dit is een gezamenlijk multifunctioneel sportgebouw op sportpark Schenkeldijk. Het college van burgemeester en wethouders ziet op dit moment geen financiële ruimte voor dit verzoek en laat verdere bespreking en besluitvorming over aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college.

In de uitvoering van de toekomstvisie sportparken werken de drie verenigingen (Voetbalvereniging Dubbeldam, Tafeltennisvereniging Dordrecht en korfbalvereniging Movado) samen onder de naam 'De Paraplu'. In november 2017 is er een principe akkoord bereikt tussen de gemeente en De Paraplu over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, het ontwerp van het gebouw, de bijbehorende voorwaarden en het proces..

Bijdrage

De door de gemeente in het principe akkoord aangekondigde (verhoogde) bijdrage aan De Paraplu bedraagt € 2,45 miljoen en een maximale garantstelling van € 1,0 miljoen. De Paraplu vraagt de gemeente nu  de bijdrage te verhogen tot € 3,45 miljoen en een garantstelling van € 600.000.

 

Persbericht

Dordrecht, 7 maart 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Marc van Wijnen
Communicatie
telefoon 078 770 25 65

Uitgelicht