Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen tijdens afscheidsraad

Op dinsdag 27 maart 2018 reikt burgemeester mr. A.W. Kolff aan een aantal gemeenteraadsleden een Koninklijke Onderscheiding uit. Het is landelijk gebruik om gemeenteraadsleden een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken als ze 12 jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten en afscheid nemen. De uitreiking vindt plaats aan het slot van de laatste raadvergadering in oude samenstelling op 27 maart 2018 in het Stadhuis. De vergadering start om 15.00 uur.

De scheidende raadsleden die een Koninklijke Onderscheiding krijgen zijn:

Mevrouw J. van den Bergh-Wapperom

Sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Dordrecht namens de Partij van de Arbeid. Sociaal en begaan met de medeburgers in stad en regio. Vol overgave actief op gebied van ruimtelijke ordening. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw L.J. Kuhlemeier-Booij

Sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Dordrecht. 16 Jaar zeer actief en bewogen lid van de raad. Eerst namens Eco-Dordt, later namens Beter Voor Dordt waarvan zij één van de oprichters was. Heeft vele nieuwkomers wegwijs gemaakt in de politiek. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw N. de Smoker-van Andel

Sinds 1998 lid van de gemeenteraad van Dordrecht. Eerst namens Eco-Dordt en daarna namens D66. Lange tijd nestor van de raad. Zeer ervaren raadslid, heel bewogen en actief, scherp in het debat. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer B. Staat

Sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Dordrecht namens Christen Unie/SGP. Altijd energiek en actief raadslid. Aimabele collega; altijd meelevend.Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J. Tazelaar

Sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Dordrecht namens AOV/Unie 55+ en later VSP. Politiek zit in het bloed; streng en kritisch, altijd op de inhoud en een leuke noot paraat. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij

Sinds  2002 lid van de gemeenteraad van Dordrecht, eerst namens de VSP en later namens Beter Voor Dordt. Enorme inbreng op de sociale onderwerpen. Deskundig en betrokken raadslid. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Persbericht

Dordrecht, 26 maart 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Lieseth van Asch
Kabinet van de burgemeester
telefoon 078 770 41 23

Informatie

Lieseth van Asch
Kabinet van de burgemeester
telefoon 078 770 41 23

Noot voor de redactie

U bent van harte uitgenodigd bij de uitreiking aanwezig te zijn.