Peter van der Velden informateur in Dordrecht

Peter van der Velden gaat als informateur in Dordrecht aan de slag. De lijsttrekkers van de elf partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen hebben daartoe besloten op voorstel van fractievoorzitter David Schalken van Beter voor Dordt. Dat gebeurde in het duidingsdebat na de gemeenteraadsverkiezingen. Van der Velden heeft veel bestuurlijke ervaring en was van februari tot september 2017 waarnemend burgemeester van Dordrecht en waarnemend voorzitter van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur.

De vraag aan de informateur is om te adviseren over de totstandkoming van een breed gedragen politiek akkoord, dat de samenwerking tussen het stadsbestuur en partners in de stad versterkt. De opdracht daarbij luidt:

  • Verken waar de partijprogramma's elkaar versterken, maar ook de mogelijke inhoudelijke knelpunten en de oplossingsrichtingen hiervoor.
  • Verken de samenstelling van het te vormen college.
  • Verken welke beelden er bestaan over de manier waarop draagvlak en betrokkenheid bij het uiteindelijke akkoord verkregen kunnen worden.
  • Voer hierover in elk geval gesprekken met elk van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.

Advies

De lijsttrekkers streven in het formatieproces naar snelheid, zorgvuldigheid en een heldere informatie-uitwisseling over de voortgang van het proces. Het streven is om het advies van de informateur op 3 april 2018 met de raad te bespreken.

 

Persbericht

Dordrecht, 23 maart 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Mark Benjamin
Communicatie
telefoon 078 770 25 66 /06 53 58 78 33