De heer Deetman voorzitter commissie toekomst Drechtsteden

Eind februari zijn de resultaten van het Onderzoeksrapport naar de gemeentelijke samenwerkingen rondom Dordrecht bekend gemaakt. Oud-minister drs. W.J. Deetman gaat de voorbereidingscommissie voorzitten die een vervolg zal geven aan dit rapport.

Een voorbereidingscommissie gaat de analyses, conclusies en aanbevelingen van bureau Berenschot bespreken. De bedoeling is dat er rond de zomer van 2018 een voorstel ligt voor de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden. De voorbereidingscommissie bestaat uit de 7 burgemeesters en 7 wethouders uit de Drechtsteden. De uitkomst van de besprekingen van de voorbereidingscommissie zal te zijner tijd voorgelegd worden aan de gemeenteraden in de Drechtsteden.

'De heer Deetman beschikt over de juiste ervaring en het benodigde gezag. Ik ben verheugd dat hij op ons verzoek is ingegaan', aldus burgemeester Kolff. 'De heer Deetman is minister, voorzitter van de Tweede Kamer en burgemeester van Den Haag geweest. De samenwerking in de Drechtsteden is een unieke bestuurlijke samenwerking in Nederland. Het is belangrijk dat we in de komende tijd onze samenwerking herijken en aanpassen aan de vraagstukken van deze tijd.'

Wat er aan vooraf ging

In opdracht van het college van B&W Dordrecht is onderzocht hoe de gemeente de samenwerking met de andere Drechtsteden, de gemeenschappelijke regelingen en de regio Zuid-Holland Zuid ziet. Het onderzoek, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot in samenwerking met prof. Camps, hoogleraar Organisatiekunde & Bedrijfskunde, geeft concrete aanbevelingen voor de toekomst.  

 

Persbericht

Dordrecht, 23 maart 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Christien ter Linde
woordvoerder Burgemeester
telefoon 076 770 41 27

Informatie

Christien ter Linde
woordvoerder Burgemeester
telefoon 076 770 41 27

Uitgelicht