Uitreiking bronzen erepenning aan de heer J. Mos

Op maandag 11 juni reikt burgemeester, de heer mr. A.W. Kolff, om circa 17.30 uur een bronzen erepenning uit aan de heer J. Mos, voormalig wethouder van Dordrecht. De uitreiking vindt plaats tijdens zijn afscheidsreceptie, die van 17.00 uur tot 19.00 uur op het toneel van de Grote Zaal van schouwburg Kunstmin, Sint Jorisweg 76 te Dordrecht wordt gehouden.

Aan de heer J. Mos is de bronzen erepenning van de stad Dordrecht toegekend vanwege zijn verdiensten als wethouder van Dordrecht. De inscriptie op de penning luidt: J. Mos, een liberaal gedreven bestuurder en een overtuigd Dordtenaar, 2011-2018.

Gedurende de periode 2011 - 2018 maakte de heer Mos namens de VVD deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders. Hij was van 2011-2014 verantwoordelijk voor de beleidsterreinen economische zaken, grondbedrijf, cultuur, verkeer en vervoer. In zijn tweede termijn als wethouder bestond zijn portefeuille uit financiën, economische zaken, grond- en vastgoedbedrijf.

De heer Mos heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van grote culturele voorzieningen zoals het Energiehuis, schouwburg Kunstmin en Het Hof van Nederland. Daarnaast heeft hij zich onder meer ingezet voor de Zeehavensamenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, het begeleiden van diverse nieuwe bedrijven, het aandeelhouderschap van ENECO, de besluitvorming over Dordtse Kil IV en het Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland.

Persbericht

Dordrecht, 11 juni 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Wilma van der Plicht
Kabinet burgemeester
telefoon 078 - 770 41 24

Uitgelicht