De gemeente zoekt mensen voor de beheergroep Skaeve Huse

De gemeente Dordrecht zoekt inwoners en ondernemers in de omgeving van Kerkeplaat voor de beheergroep Skaeve Huse. Met deze afvaardiging van belanghebbenden wil de gemeente afspraken maken over het beheer en de inrichting van de plek waar de Skaeve Huse komen te staan. Bij de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van handhaving, de politie, Trivire en zorgpartijen aanwezig.

Komst Skaeve Huse

Nog dit jaar gaat de gemeente Dordrecht 5 Skaeve Huse realiseren op de Kerkeplaat in Dordrecht. Met deze sobere wooneenheden biedt de gemeente plek aan een kleine groep daklozen met meervoudige problemen die moeilijk te huisvesten zijn. Op 20 februari 2018 stemde de gemeenteraad in met het voorstel van het college van B&W om de woonunits te realiseren.

Rol beheergroep

De gemeente wil graag met een brede vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven een beheergroep oprichten om samen concrete afspraken te maken over beheer en inrichting van de openbare ruimte rondom de Skaeve Huse. Later houdt de beheergroep ook vinger aan de pols als de Skaeve Huse in gebruik zijn.

Wat er besproken wordt en waar de beheergroep afspraken over gaat maken, kunt u inbrengen, maar sowieso over:

  • Organiseren van toezicht en handhaving;
  • Meldpunt voor klachten, zorgen en ideeën;
  • Snelle en correcte afhandeling van meldingen;
  • Inrichting openbare ruimte rondom de Skaeve Huse;
  • Begeleiding van de toekomstige bewoners;
  • Voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten;
  • Frequentie bijeenkomsten beheergroep;
  • Informeren van overige bewoners en ondernemers in de omgeving.

Aanmelden voor de beheergroep Skaeve Huse

Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om bij de beheergroep aanwezig te zijn. Wilt u deelnemen aan de beheergroep Skaeve Huse? Meld u dan aan bij Els van Leeuwen, projectleider Skaeve Huse via mail EH.van.Leeuwen@dordrecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de beheergroep met de tijd, locatie en het programma van de avond.

 

Persbericht

Dordrecht, 5 april 2018

Redactie

Gemeente Dordrecht
Mark Benjamin
Bestuurscommunicatie
telefoon 078 - 770 2566 of mobiel 06 5358 7833

Informatie

Els van Leeuwen
Projectleider Skaeve Huse
telefoon 078 - 770 4786

Uitgelicht