Klimaatverandering, samenwerking en kennisdeling

Al jaren is Dordrecht trekker van (internationale) kennistrajecten en projecten die zich richten op waterveiligheid en maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met andere steden, publieke partijen en kennisinstellingen delen we beschikbare kennis, opgedane ervaringen en we voeren gezamenlijk (pilot)projecten (experimenten) en onderzoeken uit. Maar we zoeken ook de samenwerking met de inwoners van Dordrecht. Dordrecht wil een proefterrein zijn voor vernieuwingen op het gebied van waterveiligheid en klimaatverandering. Dit noemen we ook wel 'Living Lab'.

SpuiLAB210

SpuiLAB210 is de plek waar we de komende jaren in Dordrecht samenwerken met inwoners, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen aan een mooiere, groenere stad die voorbereid is op extreme weersomstandigheden en hoogwater. De naam verwijst naar de locatie: aan de Spuiboulevard 210, waar vroeger de Rabobank gevestigd was. Het is een plek voor kennisontwikkeling, ontmoeting en samenwerking. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom om mee te denken, zorgen te uiten en ideeën te bespreken.

Bijdrage leveren

Met de verandering van het klimaat komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor. Dat kan langdurige hitte, droogte maar ook zware regenval zijn. In augustus 2015 hebben delen van Dordrecht dat nog ondervonden. Er wordt hard gewerkt om Dordrecht klaar te maken voor de toekomst, maar inwoners van Dordrecht kunnen ook een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem door hun tuin natuurvriendelijker in te richten. Dat is mooier, groener en gezelliger, maar het zorgt ook voor minder waterschade en meer verkoeling als het heet is.

EcoShape en Bureau van Veen

Behalve het Opgaveteam Waterstad van de gemeente Dordrecht hebben ook EcoShape en Bureau van Veen hun intrek genomen in het SpuiLAB210. Ecoshape is een samenwerkingsverband van waterbouwbedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en overheden dat kennis ontwikkelt over Bouwen met de Natuur. Bureau van Veen zet zich in voor duurzaam waterbeheer, onder andere door nieuwe samenwerkingen van bewoners, overheden, bedrijven en woningcorporaties op gang te brengen. 

Op de website Ons water in Dordrecht staat meer informatie over de manier waarop in Dordrecht wordt samengewerkt aan het water.

BEGIN

Dordrecht is de initiatiefnemer van het Europese project BEGIN. Dit project gaat op zoek naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering in de stad. 'BEGIN' staat voor 'Blue Green Infrastructures through Social Innovation'. Zestien organisaties uit zes Europese landen werken hierin samen. De landen zijn: België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Steden zijn onvoldoende voorbereid op steeds meer en heviger regenbuien als gevolg van de klimaatverandering. De traditionele 'grijze' infrastructuur (zeg maar, de 'riolering') is hier niet op berekend. Aanvullende maatregelen zijn nodig, zogenoemde 'blauw-groene' maatregelen. Waarbij 'blauw' staat voor: bijvoorbeeld meer waterberging en –afvoer. En 'groen' voor: minder verharding in de stad.

Actieve rol voor Dordtenaren

Wat dit project bijzonder maakt, is de actieve rol voor de lokale bevolking. Zo wil de gemeente de Dordtse bevolking, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrekken om samen projecten op te starten en te onderhouden. Met als doel: een aantrekkelijke leefomgeving die beter in staat is het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaatverandering. Dordtenaren zullen hier dus in de komende periode veel over horen.

Over BEGIN

Het BEGIN project loopt tot 2020 en wordt betaald door Interreg Europe. Deze organisatie helpt regionale en plaatselijke overheden in Europa om beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dordrecht geldt internationaal als kennisstad op het vlak van waterveiligheid. Dordrecht is de trekker van het BEGIN project. Dat is best opmerkelijk. Want alle andere deelnemende steden zijn vele malen groter dan Dordrecht. Naast steden als Londen, Hamburg, Gent, Antwerpen, Aberdeen, Bergen en Göteborg doen ook kennisinstellingen zoals universiteiten mee. Meer informatie over het project en de deelnemende partners vindt u op de website van North Sea Region. Omdat het een internationaal project is, is de voertaal op de website van BEGIN Engels.

Word waterambassadeur

Wilt u ook meedenken of actief werken aan water? Of wilt u op de hoogte worden gehouden van het waterbeleid in Dordrecht? Meld u dan aan als 'waterambassadeur'. U ontvangt dan regelmatig informatie over de uitvoering van projecten in Dordrecht of uitnodigingen voor evenementen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van de kennis van deze bewoners en verenigingen. Aanmelden kan via het e-mailadres info@dordrechtwerktaanwater.nl of stuur een brief naar de gemeente Dordrecht, T.a.v. mevrouw E.T.G. Kelder, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Na aanmelding houden wij u automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van water(beheer) in Dordrecht. Per onderwerp kunt u besluiten of u actief deelneemt aan bijvoorbeeld een bijeenkomst of activiteit.