Hoogwatermailservice

Wilt u jaarlijks informatie over de kans op hoogwater ontvangen? Meld u aan voor de Hoogwatermailservice.

Aanmelden Hoogwatermailservice

Let op de bevestigingsmail die u krijgt als u zich heeft aangemeld. Met de link in die mail bevestigt u uw aanmelding. Pas daarna bent u aangemeld. Check uw spambox of reclamebox voor de bevestigingsmail.

Na aanmelding ontvangt u jaarlijks aan het begin van het hoogwaterseizoen informatie over de kans op hoogwater, wat u kunt doen als er hoogwater verwacht wordt en hoe de gemeente bewoners en ondernemers daarbij ondersteunt.

Aanvullend op jaarlijkse hoogwaterbrief

De informatie van de Hoogwatermailservice is vooral interessant voor mensen die op buitendijkse locaties in laaggelegen gebieden wonen of werken. Bewoners en ondernemers van buitendijkse gebieden waar hoogwater voor overlast kan zorgen, ontvangen jaarlijks een brief van de gemeente over de kans op hoogwater. Deze mailservice bevat dezelfde informatie die in de jaarlijkse brief staat. Daarnaast bevat de mailservice aanvullende informatie en snelle verwijzingen naar relevante webpagina’s.

Snelle melding als hoogwater verwacht wordt

Door berekeningen en metingen kan Rijkswaterstaat hoogwater rond Dordrecht vaak vooraf zien aankomen. Als u bent aangemeld voor deze mailservice ontvangt u naast het jaarlijkse bericht, ook een melding op momenten dat hoogwater wordt verwacht.

Weer afmelden?

U kunt zich altijd afmelden voor de mailservice via de link onderaan in de e-mails die u ontvangt.