Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid buitendijks

Schade door hoogwater wordt buitendijks niet automatisch verzekerd door verzekeraars.

Schade

Schade door hoogwater wordt buitendijks niet automatisch verzekerd door verzekeraars. Ook de overheid is hiervoor niet aansprakelijk. Schade veroorzaakt door hoogwater aan buitendijkse panden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een pand.

Als de gebruiker niet dezelfde persoon als eigenaar is, valt doorgaans de schade aan het pand onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en  schade aan de inboedel onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Mogelijk is hierover in de huurcontracten iets anders opgenomen.

Ook schade aan auto’s valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Om schade te voorkomen roept de gemeente u bij hoogwater op om uw auto uit het gebied te verwijderen. Er geldt dan een versoepeling van de parkeerzones.

Leegpompen van ondergelopen ruimten

Ook het leegpompen van ondergelopen ruimten valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van het pand. Om inwoners daarbij te helpen heeft de gemeente Dordrecht de brandweer opdracht gegeven om bij wateroverlast in buitendijks gebied de ondergelopen ruimtes leeg te pompen, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen bij de eigenaar/gebruiker. Let op: de brandweer gaat pas pompen na de laatste hoogwaterpiek.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De gemeente

  • Communicatie over overstromingsrisico’s buitendijks.
  • Het kunnen leveren van zandzakken.
  • Het beoordelen van de veiligheidssituatie tijdens hoogwater.
  • Crisiscommunicatie tijdens hoogwater.
  • Het herstellen van de openbare ruimte na hoogwater.

De veiligheidsregio

  • Een beleidsplan.
  • Een crisisplan.
  • Een rampenbestrijdingsplan;.
  • Als de situatie groter wordt (bovenlokaal) dan neemt de veiligheidsregio de leiding.

Waterschap

  • Het geven van waarschuwingen over verwachte waterstanden.

Belangrijkste wet en regelgeving:

Het Deltaprogramma houdt zich bezig met het vergroten van de waterveiligheid in Nederland. Er is een apart deelprogramma dat zich richt op Rijnmond/Drechtsteden.