Wat doet de gemeente?

Hoe controleert de gemeente de waterstanden? Op deze pagina leest u wat wij doen bij hoogwater.

Wat doet de gemeente bij hoogwater?

Wij waarschuwen mensen in de binnenstad die overlast van het water kunnen krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via onze hoogwatermailservice. Vanaf een verwachte waterstand van 2.10 meter boven N.A.P. zetten we zandzakken klaar en zetten we kades af die onder dreigen te lopen. Ook zetten we kades af die onder dreigen te lopen en als het nodig is stellen we parkeerverboden in. Als het nodig is rijdt er een geluidswagen door het gebied om mensen te wijzen op de situatie. We vragen dan ook om auto's uit het gebied te verwijderen en ergens anders te parkeren. Tijdens de periode van hoogwater zorgen wij voor actuele informatie op onze website en social media kanalen.

Minder zichtbaar, maar wel erg belangrijk: de gemeente zorgt ervoor dat het watersysteem op het eiland beschermd blijft, zodat het hoge rivierwater geen invloed heeft op de sloten en andere wateren.

Andere steden hebben andere voorzorgsmaatregelen

Andere gemeenten, bijvoorbeeld Zwijndrecht aan de andere kant van de rivier, hebben te maken met andere kadehoogten. Daardoor ontstaat daar ook eerder risico op wateroverlast. Die gemeenten nemen dus bij lagere waterstanden al maatregelen. Wij nemen tijdig actie wanneer de waterhoogten voor de stad Dordrecht voor overlast kunnen zorgen.

Verantwoordelijk voor schade

Schade veroorzaakt door hoogwater aan buitendijkse panden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een pand. Als de gebruiker niet de eigenaar is, valt schade aan het pand onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Schade aan de inboedel valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. In buitendijkse gebieden vergoeden standaard verzekeringen doorgaans geen schade veroorzaakt door hoogwater. Meer informatie hierover is te lezen op onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid pagina.