Veelgestelde vragen over waterstanden rondom Dordrecht

Als de waterstanden rondom Dordrecht hoger worden dan heeft u waarschijnlijk vragen waar u antwoord op wilt hebben. Bekijk daarom onze veelgestelde vragen.

Waar komt water op de kades?

Normaal gesproken merken alleen de laaggelegen buitendijkse gebieden van Dordrecht de gevolgen van hoogwater. De rest van Dordrecht wordt beschermd door dijken, of ligt net zo hoog of hoger dan de dijken. Daar ontstaat geen overlast. Laaggelegen buitendijkse gebieden zijn:

 • De straten en kades in de binnenstad ten noorden van de Voorstraat. Dit kunt u zien op de kadehoogtes kaart (pdf, 1021 kB).
 • Het polder- en natuurgebied ten westen en oosten van het eiland. in deze delen van het eiland wonen heel weinig mensen. Wel kunnen stukken agrarisch land en weides gevolgen merken.
Hoe lang duurt het hoogwater?

Door de getijdenwerking komt het hoogwater rondom Dordrecht met piekmomenten. Doorgaans duurt hoogwater slechts enkele uren. Per 24 uur zijn er altijd twee piekmomenten. Hoogwater kan één of meerdere dagen achter elkaar in een aantal piekmomenten voorkomen. Bij de waarschuwing voor hoogwater staat hoe lang het hoge water naar verwachting duurt en op welke momenten de pieken te verwachten zijn.

Wat doet de gemeente bij hoogwater?

De gemeente waarschuwt de mensen in de binnenstad die overlast van het water kunnen krijgen. Dat gebeurt onder andere met de hoogwatermailservice.

Vanaf een verwachte waterstand van 2.30 meter boven N.A.P. Verstrekt de gemeente ook zandzakken en zet ze de kades af die onder dreigen te lopen. Zo nodig stelt de gemeente parkeerverboden in. Als er aanleiding voor is rijdt er een geluidswagen door het gebied om mensen te wijzen op de situatie en om hen te verzoeken hun auto uit het gebied te verwijderen. Tijdens de periode van hoogwater zorgt de gemeente voor actuele informatie via deze website.

Minder zichtbaar, maar wel belangrijk: de gemeente zorgt ervoor dat het watersysteem op het eiland beschermd blijft, zodat het hoge rivierwater geen invloed heeft op de sloten en andere wateren

Wat moet ik doen als er voor hoogwater wordt gewaarschuwd?
 • Ga na of uw pand kans heeft op wateroverlast. Als uw pand risico loopt, tref dan voorzorgsmaatregelen die voor uw pand nodig en nuttig zijn.
 • Parkeer uw auto niet in het gebied waar water op de kades kan komen.
 • Kijk of u uw buren of buurtbewoners kunt helpen met voorzorgsmaatregelen.
 • Blijf op de hoogte van de situatie via deze website en bij uitzonderlijk hoge waterstanden ook via RTV Rijnmond: televisie; teletekstpagina’s 101 en 112; 96,1FM op de kabel, 93,4FM in de ether.
Hoe weet ik of mijn pand risico loopt op wateroverlast?

In het document kadehoogtes (pdf, 1021 kB) kunt u zien of de kade waarop uw pand staat lager is dan de verwachte waterstand. Als dit zo is, dan is het verstandig voorzorgsmaatregelen te treffen. Let op: bij lange kades kan de hoogte op- of aflopend zijn.

Wilt u preciezer weten of uw pand risico loopt? Kijk dan in de hoogwaterbrief die u jaarlijks van de gemeente ontvangt (wanneer u in het historisch havengebied woont). Daarin wordt specifiek voor uw pand een indicatie* gegeven van de hoogte. De hoogte van de straat kunt u zelf invullen op de meterkastkaart (pdf, 1093 kB). Hierop vindt u de belangrijkste informatie. Bewaar de kaart op een voor u praktische plek, dan heeft u alle informatie snel bij de hand als dat nodig is.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u altijd de actuele waterstanden en verwachtingen.

* De indicatie van de hoogte van uw pand betreft de straathoogte zo'n halve meter vóór uw pand. Er is er geen rekening gehouden met eventuele verhogingen aan of in het pand zelf, zoals een opstap of traptreden voor de deur.

Wat kan ik doen als het water mijn pand kan bereiken?

Welke voorzorgsmaatregelen voor uw pand nodig zijn kunt u zelf het best inschatten. Een aantal mogelijkheden om te overwegen:

 • Zandzakken en/of vloedschotten plaatsen voor deuren en lage (kelder)ramen.
 • Waardevolle spullen uit de kelder verplaatsen en indien nodig van de begane grond weghalen.

Verwacht u ondanks uw voorzorgsmaatregelen water in uw pand? Kijk dan goed of er nutsaansluitingen laag bij de grond zitten. Heeft u daar bijvoorbeeld lage stopcontacten? Schakel dan met de stoppen de stroomtoevoer tijdens de hoogwaterpiek uit.

Waar kan ik zandzakken krijgen?

Vanaf een verwachte waterstand hoger dan 2.30 meter boven N.A.P. verstrekt de gemeente gratis zandzakken. Op de volgende locaties kunt u zandzakken afhalen:

 • Hoek Boomstraat/ Taankade
 • Hoek Roobrug/ Nieuwe Haven
 • Hoek Leuvebrug/ Voorstraat
 • Kerkeplaat 3 (opslagterrein gemeente)

Let op: een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U heeft er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem uw vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken. Bij de Kerkeplaat worden alleen zandzakken verstrekt aan bewoners van de binnenstad en op vertoon van een recent poststuk.

Meer informatie over zandzakken

Hoe kan ik zandzakken gebruiken?

Als u zandzakken goed wilt neerleggen, heeft u daarbij meer nodig dan alleen de zandzakken zelf. Met plastic afdekfolie (goedkoopste variant) en/of klei en een op maat gemaakt schot kunt u het water beter buiten kunt houden.

Bekijk de instructie voor het gebruik van zandzakken (pdf, 1903 kB)
Bekijk de instructiefilm
Meer informatie over zandzakken

Waar lever ik de zandzakken weer in?

Het is niet de bedoeling dat u de zandzakken op de openbare weg laat liggen. Als de periode van hoogwater voorbij is, kunt u de zandzakken weer inleveren op de plaatsen waar ze verstrekt werden. De gemeente laat u weten wanneer ze daar opgehaald worden.  Als u dat wilt mag u ze ook houden, bijvoorbeeld voor een volgende periode van hoogwater, of voor eigen gebruik. Let op: bewaar de zakken op een donkere plek, langdurig direct zonlicht droogt de stof uit waardoor de zakken kunnen scheuren.

Meer informatie over zandzakken

Waar kan ik parkeren tijdens hoogwater?

Parkeer uw auto niet in de straten waar water op de kades kan komen. De gemeente zet deze gebieden af. U kunt met uw parkeervergunning tijdens het hoogwater parkeren in aangrenzende parkeerzones. Toezichthouders zijn daarvan op de hoogte en u krijgt hiervoor geen boete. Heeft u geen parkeervergunning? Parkeer uw auto dan ergens anders, dat kan gratis (24 uur) op de Noordendijk of de Weeskinderendijk.

Hoe kan ik mijn buurtgenoten helpen?

Bent u al goed voorbereid of loopt uw pand geen risico? Uw buurtbewoners kunnen uw hulp goed gebruiken. Help bijvoorbeeld met het verplaatsen en plaatsen van zandzakken. Kijk om u heen of er misschien buurtgenoten met vakantie zijn. Wellicht kunt u een hoop schade bij uw buren voorkomen door goed op te letten en een handje te helpen.

Wat moet ik doen als water in mijn pand/kelder komt?

Wanneer er zo veel water in uw pand of kelder staat dat u dat er zelf niet uit kunt krijgen, kunt u dat melden bij de brandweer. Na de laatste hoogwaterpiek komt de brandweer uw situatie bekijken en indien nodig/mogelijk uw kelder leegpompen. De brandweer wacht daarmee bewust tot na de laatste hoogwaterpiek. Pas als de waterstand blijvend is gedaald is het leegpompen effectief.

Hoe kan het dat er water van binnenuit mijn pand in komt?

Tijdens hoogwater in het historisch havengebied kan water soms via onverwachte wegen een pand binnenkomen. Zoals sommige mensen helaas hebben ondervonden, zijn laaggelegen ruimtes niet altijd goed te beschermen tegen water. Zelfs niet als zij zandzakken correct hebben neergelegd bij deuren en ramen. De oorzaak hiervan is in de meeste gevallen stijgend grondwater, of oude rioolverbindingen waarlangs water van binnenuit het huis in komt. 

Meer informatie over mogelijke oorzaken en oplossingen

Wie is verantwoordelijk bij schade?

Schade veroorzaakt door hoogwater aan buitendijkse panden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een pand. Als de gebruiker niet dezelfde persoon als eigenaar is, valt schade aan het pand onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Schade aan de inboedel onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. In buitendijkse gebieden vergoeden standaard verzekeringen doorgaans geen schade veroorzaakt door hoogwater.

Meer informatie over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Wat kan ik vooraf aan/in mijn pand doen om schade te beperken?

Er zijn mogelijkheden om uw pand en inboedel te beschermen tegen de invloeden van water. Bijvoorbeeld door het waterdicht te impregneren, waterdichte kozijnen te plaatsen en het verstandig in te richten. Ieder pand is anders, dus er zijn geen kantenklare oplossingen.

Tips en ideeën om uw eigendom te beschermen

Mijn pand staat binnen de dijken, maar wel op grond die lager is dan de verwachte waterstanden. Loop ik risico?

Het kan goed zijn dat uw pand lager staat dan de verwachte waterstanden. Het grootste deel van Dordrecht wordt beschermd door dijken. Achter de dijken kan de grond lager zijn dan de verwachte waterstanden. De dijken houden het hoge water weg uit die gebieden. Pas wanneer het water zo hoog komt dat de dijken dreigen te overstromen of door te breken kan de situatie ook op u effect hebben. De kans dat dat gebeurt is klein. Op de website van de Rijksoverheid kunt u op basis van uw postcode zien of u risico loopt in het geval van een grote overstroming.

Informatie over het verschil tussen binnen- en buitendijks wonen

In andere steden worden eerder voorzorgsmaatregelen getroffen dan in Dordrecht. Hoe kan dat?

Andere gemeenten, bijvoorbeeld aan de andere kant van de rivier, hebben te maken met andere kadehoogten, waardoor daar eerder risico ontstaat op wateroverlast. Die gemeenten nemen dus bij lagere waterstanden voorzorgsmaatregelen. U kunt erop vertrouwen dat de gemeente Dordrecht tijdig actie onderneemt wanneer de waterhoogten ook voor onze gemeente voor overlast kunnen zorgen.

Ik woon buitendijks, maar niet in de binnenstad. Loop ik ook risico op wateroverlast?

Meerdere delen van Dordrecht worden niet beschermd door dijken. Als u in zo’n gebied woont, betekent dat niet automatisch dat u risico loopt wanneer de waterstanden stijgen. De meeste buitendijkse delen van Dordrecht zijn zo hoog, dat zelfs bij flinke stijgingen van het waterpeil geen overlast te verwachten is. Sommige gebieden, zoals Plan Tij en Stadswerven-noord, zijn speciaal ontwikkeld om veel interactie te hebben met water. Dat betekent dat hoge waterstanden daar wel merkbaar zijn, maar geen grote gevolgen hebben als de panden gebruikt worden zoals ze zijn ontworpen.

Op de website overstroomik.nl kunt u aan de hand van uw postcode bekijken hoe hoog uw pand ligt ten opzichte van het normale peil.

Meer informatie over laag risico in andere buitendijkse gebieden

Is buitendijks minder veilig dan binnendijks wonen?

Nee. Buitendijks wonen is niet minder veilig dan binnendijks wonen. Buitendijks kan het wel zijn dat u meer merkt van wisselingen in waterstanden. Als er hoogwater is, is dat altijd van korte duur. Rijkswaterstaat ziet hoogwater van te voren aankomen. Bewoners, pandeigenaren en gemeente kunnen dan tijdig maatregelen nemen. Ook als u buitendijks woont in een laaggelegen gebied, kunt u uw pand en/of inboedel heel goed beschermen tegen de invloeden van hoogwater. 

Meer informatie over het verschil tussen binnen- en buitendijks wonen

Wat is de geschiedenis van hoogwater in Dordrecht?

De relatie die Dordrecht heeft met water gaat ver terug. De Sint Elisabethsvloed van 1421 heeft grote gevolgen gehad: sindsdien is Dordrecht een eiland.

Dordrecht heeft jarenlange ervaring met water. Het heeft de stad veel goeds gebracht, maar het leverde ook gevaar op. Dordtenaren hebben letterlijk leren leven met water. Lees meer over de Dordtse geschiedenis met water.

Hoogwaterwandelroute

Dordrecht, stad aan het water. Bron van schoonheid, van economische voorspoed, maar ook van tegenslag. De stad en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op tal van punten is de aanwezigheid van water zichtbaar. Havens, peilschalen en vloedstenen verbergen feiten en verhalen, die Dordrecht tot een echte waterstad maken.

De hoogwaterwandelroute laat de wandelaar stil staan bij negentien plekken in de binnenstad, waar het water soms een vriend en soms een vijand is. Start- en eindpunt zijn op het Statenplein.

De routekaart is gratis af te halen bij Intree Dordrecht (VVV).