Meer over wateroverlast

Op deze pagina leest u meer over het beheer van het water, de geschiedenis van hoogwater en alles over de hoogwaterwandelroute.

Waterkwaliteit

We zetten ons in voor het water met als uitgangspunt dat bewoners, bedrijven en bezoekers van Dordrecht kunnen genieten van kwalitatief goed water in de stad. En dat ze veilig kunnen leven met water om de stad. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze waterkwaliteit pagina.

Hoogwater geschiedenis

De relatie die Dordrecht heeft met water gaat ver terug. De Sint Elisabethsvloed van 1421 heeft grote gevolgen gehad, sindsdien is Dordrecht een eiland. Dordrecht heeft jarenlange ervaring met water. Het heeft de stad veel goeds gebracht, maar het leverde ook gevaar op. Dordtenaren hebben letterlijk leren leven met water. Lees meer over de Dordtse geschiedenis met water.

Hoogwater wandelroute

Dordrecht en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op tal van punten is de aanwezigheid van water zichtbaar. Havens, peilschalen en vloedstenen verbergen feiten en verhalen, die Dordrecht tot een echte waterstad maken. De hoogwaterwandelroute laat de wandelaar stil staan bij negentien plekken in de binnenstad, waar het water soms een vriend en soms een vijand is. Start- en eindpunt zijn op het Statenplein. De routekaart is gratis af te halen bij Intree Dordrecht (VVV).