Hoogwater in Dordrecht

Van oktober tot en met maart is het ‘stormseizoen’. De kans op hoogwater is dan groter. Op deze pagina leest u alles over hoogwater in Dordrecht.

Hoe lang duurt hoogwater?

Door de getijdenwerking komt het hoogwater rondom Dordrecht met piekmomenten. Hoogwater duurt slechts enkele uren. Per 24 uur zijn er altijd twee piekmomenten. Hoogwater kan één of meerdere dagen achter elkaar in een aantal piekmomenten voorkomen.

Waar komt water op de kades?

Als het water rondom het eiland van Dordrecht heel hoog wordt, merken we dat vooral in de binnenstad. Dit zijn de laaggelegen buitendijkse gebieden. De rest van Dordrecht wordt beschermd door onze dijken of ligt net zo hoog of hoger dan de dijken. Daar ontstaat geen overlast. Een deel van onze binnenstad wordt dus niet beschermd door dijken. Het buitendijkse deel van de binnenstad ligt tussen de rivier en de Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk. In het gedeelte dat buitendijks én redelijk laag ligt, kan bij hoge waterstanden water op de kades komen.  

Laaggelegen buitendijkse gebieden zijn de straten en kades in de binnenstad ten noorden van de Voorstraat. Dit is te bekijken op de kadehoogtes kaart (pdf, 1021 kB) of via de interactieve hoogwaterkaart. Het polder- en natuurgebied ten westen en oosten van het eiland, vallen ook onder een laaggeleden buitendijks gebied. Hier wonen heel weinig mensen, maar kunnen stukken agrarisch land en weides wel last hebben van hoogwater.

Actie bij welke waterstanden

We waarschuwen mensen in de binnenstad die overlast van het water kunnen krijgen. Dat gebeurt onder andere met de hoogwatermailservice. Bij een waterstand van 1.80 meter boven N.A.P. wordt de eerste waarschuwing van mogelijk hoogwater afgegeven. Vanaf een verwachte waterstand van 2.10 meter boven N.A.P. zetten we zandzakken klaar. Ook zetten we kades af die onder dreigen te lopen en als het nodig is stellen we parkeerverboden in.