Zandzakken

Vanaf een verwachte waterstand hoger dan 2.10 meter boven N.A.P. verstrekken we gratis zandzakken aan bewoners van de laaggelegen delen in de binnenstad.

Zandzakken afhalen

Op een aantal locaties zijn zandzakken af te halen:

  • Hoek Boomstraat/ Taankade;
  • Hoek Roobrug/ Nieuwe Haven;
  • Hoek Leuvebrug/ Voorstraat;
  • Kerkeplaat 3 (opslagterrein gemeente).

Bij de Kerkeplaat verstrekken we alleen zandzakken aan bewoners van de binnenstad en op vertoon van een bewijs waarop uw adres staat. Een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken.

Zandzaken gebruiken

Om de zandzakken goed te gebruiken heeft u meer nodig dan alleen de zandzakken zelf. Met plastic afdekfolie en/of klei en een op maat gemaakt schot om het water beter buiten houden. Het kan u veel gemak en tijd opleveren als u nu al het juiste materiaal in huis heeft. Wilt u meer weten over het gebruik van zandzakken? Bekijk dan onderstaande foto- of filminstructie.

Is uw eigen pand voldoende beschermd? Misschien kunt u uw buurtgenoten helpen. Niet iedereen kan even makkelijk zandzakken vervoeren en plaatsen.

Zandzakken inleveren

Als het hoogwaterseizoen eindigt kunt u de zandzakken weer inleveren op de locatie waar u ze heeft opgehaald. Het is niet de bedoeling om zandzakken op de openbare weg te laten liggen. U ontvangt bericht wanneer de zandzakken worden opgehaald.

U mag de zandzakken ook houden, bijvoorbeeld voor een volgende hoogwater periode of voor eigen gebruik. Let op: bewaar de zakken op een donkere plek, langdurig direct zonlicht droogt de stof uit waardoor de zakken kunnen scheuren.