Het is hoogwater, en nu?

Er is een waarschuwing voor hoogwater, maar wat moet u nu doen? Op deze pagina leest u wat u kunt doen om wateroverlast te beperken.

Actuele informatie

Om op de hoogte te blijven over hoogwater kunt u zich aanmelden voor onze hoogwatermailservice. Ook waarschuwen we u op onze Social Media kanalen en via de website. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u ook altijd de actuele waterstanden en verwachtingen.

Waarschuwing hoogwater

Bij een waarschuwing voor hoogwater volgt u deze stappen:

  • Ga na of uw pand kans heeft op wateroverlast. Als uw pand risico loopt, tref dan voorzorgsmaatregelen die voor uw pand nodig zijn.
  • Parkeer uw auto niet in het gebied waar water op de kades kan komen.
  • Kijk of u buren of buurtbewoners kunt helpen met voorzorgsmaatregelen.
  • Blijf op de hoogte van de situatie via onze online kanalen zoals social media en de website.

Loopt mijn pand risico?

In het document kadehoogtes (pdf, 1021 kB) kunt u zien of de kade waarop uw pand staat lager is dan de verwachte waterstand. Als dit zo is, dan is het verstandig voorzorgsmaatregelen te treffen. Let op: bij lange kades kan de hoogte op- of aflopend zijn.

Wilt u preciezer weten of uw pand risico loopt? Kijk dan in de hoogwaterbrief die u jaarlijks ontvangt. U ontvangt deze brief alleen wanneer u in het historisch havengebied woont. In deze brief geven wij voor uw pand een indicatie* af van de hoogte. De hoogte van de straat kunt u zelf invullen op de meterkastkaart (pdf, 1093 kB). Hierop vindt u de belangrijkste informatie. Bewaar de kaart op een voor u praktische plek, dan heeft u alle informatie snel bij de hand.

* De indicatie van de hoogte van uw pand geeft de straathoogte van ongeveer een halve meter voor uw pand aan. Er is geen rekening gehouden met verhogingen aan of in het pand zelf, zoals een opstap of traptreden voor de deur.

Het water bereikt mijn pand

Welke voorzorgsmaatregelen uw pand nodig heeft, kunt u zelf het best inschatten. Een aantal mogelijkheden om te overwegen zijn:

  • Zandzakken en/of vloedschotten plaatsen voor deuren en lage (kelder)ramen.
  • Waardevolle spullen uit de kelder verplaatsen en indien nodig van de begane grond weghalen.

Verwacht u ondanks voorzorgsmaatregelen water in uw pand? Kijk dan goed of er nutsaansluitingen laag bij de grond zitten. Heeft u daar bijvoorbeeld een stopcontact? Schakel dan de stroomtoevoer tijdens de hoogwaterpiek uit.

Parkeren tijdens hoogwater

Parkeer uw auto niet in de straten waar water op de kades kan komen. We zetten deze gebieden bij hoogwater af. U kunt met uw parkeervergunning tijdens het hoogwater parkeren in aangrenzende parkeerzones. Toezichthouders zijn daarvan op de hoogte en u krijgt hiervoor geen boete.

Het water komt in mijn pand of kelder

Wanneer er veel water in uw pand of kelder staat dat u zelf er niet uit kunt krijgen, kunt u dat melden bij de brandweer. Na de laatste hoogwaterpiek komt de brandweer uw situatie bekijken. Indien nodig en mogelijk pompen ze uw kelder leeg. De brandweer wacht tot na de laatste hoogwaterpiek. Als de waterstand blijvend is gedaald, is leegpompen pas nuttig.

Water van binnenuit mijn pand

In het historisch havengebied kan water soms via onverwachte wegen een pand binnenkomen. Laaggelegen ruimtes zijn niet altijd goed te beschermen tegen water. Zelfs niet als er zandzakken bij deuren en ramen liggen. De oorzaak hiervan is in de meeste gevallen stijgend grondwater. Of oude rioolverbindingen waarlangs water van binnenuit het huis in komt. Hier meer over weten? Kijk op de webpagina mogelijke oorzaken en oplossingen.