Voorzorgsmaatregelen: voorkom schade

Van oudsher heeft de binnenstad te maken met de gevolgen van hoogwater. Kennis om panden en eigendommen te beschermen zit vooral bij de bewoners zelf.

Alleen u kunt bepalen of er voor uw pand extra maatregelen nodig zijn, en welke. Enkele onderwerpen die u kunt betrekken bij uw overweging:

 • U kunt kijken naar de locatie van uw pand: in laaggelegen buitendijks gebied is de kans op wateroverlast groter dan in hooggelegen buitendijks gebied.
 • Ook de precieze hoogte van de bestrating voor uw pand kan een indicatie geven: kan hoogwater makkelijk uw pand bereiken?
 • Ook kan het helpen om goed stil te staan bij de bouw van het pand: Als hoogwater uw pand kan bereiken, kan het dan ook binnen komen? Heeft u bijvoorbeeld een kelder met luiken, een souterrain, ramen op straathoogte, of misschien juist (inpandige) verhogingen waardoor het hoger ligt dan straatniveau?
 • Wegen de kosten van de maatregelen op tegen de kans en de kosten van de mogelijke schade?
 • Heeft u al eerder te maken gehad met wateroverlast? Wat was toen de situatie en schade?

Hieronder leest u een aantal ideeën die schade mogelijk beperken. Het zijn geen algemene adviezen die voor iedereen gelden, slechts tips om te overwegen. Of u maatregelen treft is geheel uw eigen afweging en verantwoordelijkheid.

Algemene maatregelen

 • Bewaar uw jaarlijkse hoogwaterbrief: hierin staat de straathoogte voor uw pand. Die hoogte kunt u vergelijken met de waterstanden, waardoor u een goede inschatting kunt maken of het water uw huis kan bereiken. 
 • Waterwerende middelen: Het kan helpen als u materialen heeft om water uit uw pand te weren. Zoals schotten en klei, of plastic afdekfolie die u kunt gebruiken bij zandzakken.
 • Waterstofzuiger: als er weinig water uw pand in komt, kan een waterzuiger van pas komen.

Maatregelen aan uw pand

 • Waterdicht impregneren: behandeling van uw gevel waardoor die waterdicht wordt. Veel panden die direct aan het water grenzen hebben dit, zoals aan de Voorstraat en de Korte Engelenburgerkade.
 • Waterdichte raamkozijnen: extra maatregelen om uw raamkozijnen waterdicht te maken.
 • Sleuven en schotten: vaste sleuven aan deur- en/of raam kozijnen en voor souterrains waar snel schotten in geplaatst kunnen worden. Aan de Taankade zijn enkele panden waar deze methode is toegepast.

Maartregelen in uw pand

 • Vloerbekleding: Kan er in de kelder, souterrain of op de begane grond water komen? Dan kan het lonen om hier geen duur parket of vloerbedekking te gebruiken, maar een meer waterbestendige vloerbekleding zoals tegels.
 • Geen keuken in kelder/souterrain: heeft u een souterrain of kelder die onder kan lopen? Dan is het verstandig hier geen keuken of andere kwetsbare ruimte in te bouwen.
 • Nutsvoorzieningen hoog: Als er water in kelder, souterrain of op begane grond kan komen kan et veel ellende schelen als de nutsvoorzieningen hoog zijn bevestigd. Kijk bijvoorbeeld naar de meterkast, stopcontacten, telefoonaansluitingen etc.
 • Waardevolle spullen bij voorkeur hoog: Bewaar waardevolle spullen bijvoorkeur zo hoog mogelijk in huis. Is dat niet mogelijk en moet het in de kelder/souterrain? Probeer het dan hoog te plaatsen, of zo te bewaren dat het makkelijk te verplaatsen is als hoogwater wordt aangekondigd.

De hiergenoemde ideeën zijn slecht indicaties van mogelijkheden. Mogelijk zijn er veel meer opties en toepassingen. Raadpleeg uw buurtgenoten en professionele aanbieders.