Alles over zandzakken

Vanaf een verwachte waterstand hoger dan 2.30 meter boven N.A.P. verstrekt de gemeente gratis zandzakken aan bewoners van de laaggelegen delen in de binnenstad.

Op de volgende locaties kunt u zandzakken afhalen:

  • Hoek Boomstraat/ Taankade;
  • Hoek Roobrug/ Nieuwe Haven;
  • Hoek Leuvebrug/ Voorstraat;
  • Kerkeplaat 3 (opslagterrein gemeente).

Let op: bij de Kerkeplaat worden alleen zandzakken verstrekt aan bewoners van de binnenstad en op vertoon van een recent poststuk.

Let op: een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken.

Inleveren

Het is niet de bedoeling dat u de zandzakken op de openbare weg laat liggen. Tegen het einde van het hoogwaterseizoen kunt u de zandzakken weer inleveren op de plaatsen waar ze verstrekt werden. De gemeente bericht u wanneer de zandzakken worden opgehaald. Als u dat wilt mag u de zandzakken ook houden, bijvoorbeeld voor een volgende periode van hoogwater, of voor eigen gebruik.

Hoe kan ik zandzakken gebruiken?

Als u zandzakken effectief wilt gebruiken, heeft u daarbij meer nodig dan alleen de zandzakken zelf. Met plastic afdekfolie of een op maat gemaakt schot en klei kunt u het water beter buiten houden. Het kan u veel gemak en tijdsbesparing opleveren als u nu al de juiste maat schotten en klei of afdekfolie in huis heeft.

Foto-instructie voor het plaatsen van zandzakken (pdf, 1903 kB)
Instructiefilm voor het correct plaatsen van zandzakken

Is uw eigen pand voldoende beschermd? Misschien kunt u uw buurtgenoten helpen. Niet iedereen kan even makkelijk zandzakken vervoeren en plaatsen.