Binnen- of buitendijks

Dordrecht wordt grotendeels beschermd tegen de invloeden van hoogwater door dijken.

De meeste woonwijken zijn beschermd door dijken. Een aantal plekken wordt niet beschermd door dijken. Zo liggen het zeehavengebied en de historische binnenstad voor het grootste deel buitendijks. Daar is de relatie met het water goed zichtbaar. Op de Risicokaart kunt u zien of uw huis of onderneming binnen of buiten de dijken staat. Op de website Overstroom Ik kunt u op basis van uw postcode zien of u risico loopt in het geval van een overstroming van de dijken of bij een dijkdoorbraak.

Binnen de dijken

Als u binnen de dijken woont, beschermen die dijken u voor overstromingen. Als de dijken van goede kwaliteit zijn en op goede hoogte is de kans op wateroverlast door de rivier heel erg klein. Het grootste deel van de mensen in Dordrecht woont binnen de dijken. Het waterschap Hollandse Delta onderhoudt de dijken op het eiland van Dordrecht.

Het waterschap en de gemeente houden het binnendijkse water op peil. Ook onderhouden ze de wateroevers. Toch kunt u met wateroverlast te maken krijgen. Bij een wolkbreuk kan het riool de hoeveelheid regenwater soms niet meer aan. Dan kan er water op straat komen te staan. Vaak zijn dit kortdurende buien en na afloop stroomt het water gewoon weer weg.

Buiten de dijken

Buiten de dijken zijn erg aantrekkelijke woongebieden. Het uitzicht op, of wonen aan de rivieren kunnen zorgen voor extra woongenot. Woningen in dit gebied zijn niet beschermd door dijken. Ze staan onder de directe invloed van eb en vloed van de rivier. Vaak zijn deze gebieden hoog gelegen, waardoor er bij hoogwater geen overlast ontstaat.

Maar bij extreme omstandigheden kan er water op de kade komen te staan. Er kan dan ook overlast door het water ontstaan. Het risico daarop is buiten de dijken groter dan binnen de dijken. Elk jaar krijgen bewoners in buitendijkse gebieden een brief van de gemeente wat zij kunnen doen bij hoogwater.