Water en klimaatverandering

Dordrecht investeert in kennis op het gebied van waterveiligheid en veranderende omstandigheden in het klimaat. Waar mogelijk passen we die kennis toe in de praktijk, wat vernieuwing oplevert. In de rest van Nederland en daarbuiten is er veel aandacht voor de Dordtse kennis en ervaringen. Regelmatig komen delegaties uit binnen- en buitenland onze stad bezoeken.

Dordrecht dankt haar bestaan aan de gunstige ligging aan het water. Dat heeft ons welvaart gebracht, maar we voeren ook een voortdurende strijd tegen het water. Dat kun je zien aan de vele dijken in onze stad. In het bijzonder in het historisch havengebied. Vloedstenen laten her en der zien hoe hoog het water in het verleden soms gekomen is. Waterveiligheid staat bij ons hoog op de agenda.

 • Klimaatverandering, samenwerking en kennisdeling

  Al jaren is Dordrecht trekker van (internationale) kennistrajecten en projecten die zich richten op waterveiligheid en maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 • Waterkwaliteit

  We zetten ons in voor het water met als uitgangspunt dat bewoners, bedrijven en bezoekers van Dordrecht kunnen genieten van kwalitatief goed water in de stad. En dat ze veilig kunnen leven met water om de stad.

 • Hoogwater

  Als de waterstanden rondom Dordrecht hoger worden dan gebruikelijk is dat vooral te merken in het historisch havengebied in de binnenstad van Dordrecht. Als u in dit gebied woont of werkt kan deze informatie voor u van belang zijn.

 • Hoogwatermailservice

  Wilt u jaarlijks informatie over de kans op hoogwater ontvangen? Meld u aan voor de Hoogwatermailservice.

 • Binnen- of buitendijks

  Dordrecht wordt grotendeels beschermd tegen de invloeden van hoogwater door dijken.

 • Duurzaam denken en doen