Riolering

De gemeenteraad heeft in 2020 het rioleringsplan vastgesteld. In dit plan staat hoe we in Dordrecht omgaan met stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater.

In september 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan VII vastgesteld. In Dordrecht ligt in totaal 630 kilometer riolering die onderhouden moet worden. Dit is ongeveer de afstand van Dordrecht naar Berlijn. 
Naast het gewone onderhoud vervangen we in de periode tot en met 2025 op 16 plekken de riolen. Op 33 plekken vernieuwen we de riolen van binnenuit. Het gaat om 17,5 kilometer vervanging en 10 kilometer renovatie. De totale kosten voor het uitvoeren van dit plan: 58,4 miljoen euro.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan VII is een uitwerking van de kernambitie ‘veilige en leefbare omgeving’. Dit zijn de doelen van het plan:

  • Bescherming van de volksgezondheid.
  • Op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving.
  • Bescherming van de kwaliteit van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater

Wie is verantwoordelijk?

Wilt u weten wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van het rioolstelsel en de huisaansluitingen? U leest er meer over op de pagina Huisaansluitingen riolering. 

Rioolrecht

Uitgangspunt voor de tarieven voor de rioolheffing is dat deze de kosten dekken. Voor het uitvoeren van de maatregelen uit het rioleringsplan hoeft de rioolheffing tot en met 2025 elk jaar maar licht te stijgen. Alleen de inflatiestijging verwerken we erin. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen voor de rioolheffing en de bedragen vindt u op de pagina rioolheffing.

Overlast en bereikbaarheid

Tijdens het werk aan de riolering is er kans op verkeer- en parkeerhinder voor bewoners en automobilisten. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. We voeren de werkzaamheden bijvoorbeeld in delen van maximaal tachtig meter uit. Zo blijven de woningen zo goed mogelijk bereikbaar. We garanderen dat de brandweer en ziekenauto altijd overal bij kunnen. De woningen zijn daarnaast altijd te voet bereikbaar.