Riolering

De gemeenteraad heeft in 2016 het rioleringsplan vastgesteld. Naast het reguliere onderhoud gaat de gemeente in de periode tot en met 2020 op 38 locaties in Dordrecht riolering vervangen.

Op 16 februari 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan VI (pdf, 10 MB) vastgesteld. Naast het reguliere onderhoud vervangt de gemeente in de periode tot en met 2020 op 38 locaties in Dordrecht de riolering. Het gaat om een lengte van 13,5 kilometer. De totale kosten voor de uitvoering van dit plan: 48,6 miljoen euro.

Het GRP VI is een uitwerking van de kernambitie ‘veilige en leefbare omgeving’. Het plan heeft de volgende doelen:

  • Bescherming van de volksgezondheid.
  • Op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving.
  • Bescherming van de kwaliteit van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater.

13,5 kilometer rioolvervanging en -reparatie

In Dordrecht ligt in totaal 630 kilometer riolering die onderhouden moet worden. Dit is ongeveer de afstand van Dordrecht naar Berlijn. Het aantal kilometers dat vervangen wordt met het GRP VI is 13,5 kilometer.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

In Dordrecht is voor de tarieven rioolrecht kostendekking het uitgangspunt. Door de uitvoering van de maatregelen uit het GRP VI stijgt de rioolheffing jaarlijks met twee procent aangevuld met een gemiddelde jaarlijkse inflatiestijging van twee procent tot en met 2020. Meer informatie over de jaarlijkse gemeentelijke belastingen voor de rioolheffing en de bijbehorende bedragen vindt u op de pagina gemeentelijke belastingen.

Overlast en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden ondervinden omwonenden en auto’s verkeer- en parkeerhinder. De gemeente zorgt ervoor dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Werkzaamheden worden bijvoorbeeld in delen van maximaal tachtig meter uitgevoerd, zodat de woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Overigens kunnen brandweer en ziekenauto gegarandeerd altijd overal bij. De woningen blijven daarnaast altijd te voet bereikbaar.