Riolering

  • Riolering

    De gemeenteraad heeft in 2016 het rioleringsplan vastgesteld. Naast het reguliere onderhoud gaat de gemeente in de periode tot en met 2020 op 38 locaties in Dordrecht riolering vervangen.

  • Rioolaansluiting

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

  • Grondwaterstanden

    De gemeente Dordrecht heeft een groot aantal peilbuizen waarmee zij elke maand de grondwaterstand in de gemeente bijhoudt.