Transitievisie Warmte 2021

Ook in Dordrecht stappen we over van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen.

Stap voor stap stoppen we met het gebruik van aardgas. We gaan over op andere, schonere warmtebronnen voor het verwarmen van onze gebouwen en voor koken en douchen. Die overstap noemen we transitie.

In de Transitievisie Warmte 2021 leest u wat de overstap voor u betekent. Zo ziet u per buurt wat het meest duurzame alternatief is. We geven een tijdpad weer en welke stappen u al kunt zetten. Deze route willen we stap voor stap doorlopen, samen met u en alle andere inwoners.

Een samenvatting van de Transitievisie Warmte 2021 (pdf, 2 MB) kunt u hier bekijken.

Alternatieven

Niet alle buurten zijn hetzelfde. En dat geldt ook voor de woningen in een buurt. Daarom zijn er verschillende alternatieven voor aardgas nodig. Soms is dat het warmtenet. Soms zijn andere oplossingen beter. Bijvoorbeeld volledig elektrisch (all electric), duurzaam gas of minder gas met een hybride systeem.

Routes

Voor elke situatie geldt een andere route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. De overgang zal in de ene buurt sneller gaan dan in de andere. Overstappen moet ook voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Maatregelen

Gebouweigenaren kunnen al aan de slag om hun gebouw geschikt te maken voor aardgasvrije verwarming. Bijvoorbeeld met maatregelen zoals isoleren, zonnepanelen plaatsen of elektrisch koken. 

Wat de route naar aardgasvrij ook is, de belangrijkste eerste stap voor iedereen is energie besparen.

Stappenplan

Wat betekent het voor u om uw huis op een andere manier te verwarmen? Of om niet meer op gas te koken? Wij vinden het belangrijk dat u dit makkelijk kunt uitzoeken. Daarom hebben we een stappenplan voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. Daarin kunt u voor uw buurt vinden:

  • wat het meest duurzame en betaalbare alternatief is voor aardgas
  • wat hierbij de planning is zoals die nu bekend is
  • advies wat u zelf al kunt doen

Met deze website kunt u uw eigen stappenplan maken voor een energiezuinige en aardgasvrije woning. Het tijdpad en de route verschillen per buurt. Maar uiteraard kunnen er ook binnen een buurt verschillen bestaan. 

Natuurlijk staan ook het Energieloket Dordrecht en de energiecoaches van Drechtse Stromen klaar om uw vragen te beantwoorden.