Regionale Energiestrategie

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben in 2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest, hebben we al in 2017 een Regionale Energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de RES. 

Onze vernieuwde concept-RES is dus een aanscherping en verdieping van onze eerdere RES voor de energiebronnen in 2030. 

Wat is een RES?

De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen (de warmtetransitie), de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio. Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap en de omgeving van mensen en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de totstandkoming van de RES. Maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Denk mee! 

Het eerste beeld dat de concept-RES beschrijft, is nog behoorlijk abstract en vooral technisch onderbouwd. Het moet nog tot leven komen. Dat gaan we komende maanden doen, als we de conceptversie verder uitwerken naar een definitieve versie: de RES 1.0. In deze fase spelen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Wat gaat de uitvoering van de RES voor u betekenen? We vragen iedereen om mee te denken aan de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op allerlei manieren kunnen deelnemen. Houd hiervoor onze gemeentelijke kanalen in de gaten. Volgende week starten we al met een online enquête over de overstap naar aardgasvrij. 

Lees hier de concept-Regionale Energiestrategie: www.drechtstedenenergie.nl/res