Nieuwe energie

Dordrecht gaat net als heel Nederland over op schonere, duurzamere warmtebronnen. We stoppen met het gebruik van aardgas. Alle huizen en gebouwen die gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken, gaan over op een andere, duurzame energie. Het doel is om ervoor te zorgen dat Dordrecht in 2050 helemaal aardgasvrij is.

Hoe gaan we dat doen? In mei en juni organiseerde de gemeente 2 informatiemarkten over aardgasvrij wonen. Op de informatiemarkten werd informatie gegeven over de eerste stappen naar aardgasvrij wonen.

Aardgasvrij wonen, hoe gaan we dat doen?

Alle woningen en gebouwen aardgasvrij maken gebeurt niet van vandaag op morgen. Samen met u wil de gemeente de komende jaren onderzoeken wat het beste alternatief is voor aardgas in uw wijk. Wanneer uw wijk of woning aardgasvrij wordt, is dus nog niet bekend. Tot die tijd kunt u zich wel voorbereiden op een aardgasvrije woning.
U kunt alvast beginnen met energie besparen. Hierdoor krijgt u (nog) meer wooncomfort en u houdt uw energierekening betaalbaar. De energie die dan nog nodig is, moet zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Bijvoorbeeld door wind en zon.

Ervaringen informatiemarkt over aardgasvrij wonen

Energie besparen of zelf opwekken en aardgasvrij wonen. Hoe doe je dat? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Woensdag 22 mei en maandag 3 juni vonden de informatiemarkten "Aardgasvrij wonen, hoe gaan we dat doen?" plaats.

De informatiemarkten zijn bezocht door meer dan 100 bewoners. Sommige bezoekers kwamen naar de informatiemarkt voor informatie over wat de eerste stappen zijn naar aardgasvrij wonen. Andere bezoekers hadden specieke vragen voor hun eigen situatie. Op de informatiemarkt konden de bezoekers bij verschillende partijen hun vragen stellen. Een aantal van de partijen die aanwezig waren zijn:

  • het Regionaal Energieloket met praktische tips over energiebesparing en zonnepanelen;
  • HVC met uitleg over het warmtenet;
  • Drechtse Stromen die bewoners graag helpen met adviezen;
  • Joost Noordam, bewoner van Sterrenburg die op eigen initiatief zijn woning al aardgasvrij heeft gemaakt;
  • gemeente Dordrecht met uitleg wat wij de komende jaren gaan doen richting aardgasvrij wonen.

De meeste bezoekers hebben de informatie gevonden waar ze naar op zoek waren op de informatiemarkten. Helaas werden ook enkele bezoekers teleurgesteld. Zij vonden op de informatiemarkten nog niet de antwoorden op hun specifieke vragen. Bezoekers gaven verder aan dat zij graag meer informatie willen over specifieke oplossingen. Zoals warmtepompen en zonnepanelen. De gemeente onderzoekt de komende periode hoe we in deze informatiebehoefte kunnen voorzien.

Adviezen en tips

Heeft u de informatiemarkt gemist maar wilt u wel meer weten over wat u nu al kunt doen? Kijk op de website van het Regionaal Energieloket voor adviezen over energiebesparende maatregelen voor uw woning. Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen, maar bent uw wel geïnteresseerd in zonne-energie? Kijk dan eens op de website van Drechtse Energie of op de website van Zonnepark Crayestein. En u kunt ook de film Aardgasvrij wonen natuurlijk terugkijken.