Energie in Dordrecht

Alle Dordtse informatie over energiebesparing, duurzame energie en subsidies.

Energiebesparing

Energiebesparing is één van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid. Alle energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. In Dordrecht houdt de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), een samenwerking van de gemeente Dordrecht en HVC, zich onder meer bezig met acties rond energiebesparing. Meer weten? Kijk op energiedordrecht.nl. Wilt u meer weten over algemene besparingsmogelijkheden in uw woning? Ga dan naar de websites van het Energieloket Dordrecht of energiebesparingsverkenner.nl.

Zonnepanelen

Veel Dordtse daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook? Op de interactieve Zonatlas ziet u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Kijk voor de Zonatlas op zonatlas.nl/dordrecht . Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? Of heeft u zelf geen dak? Ook dan is het mogelijk om uw eigen zonne-energie op te wekken. Dit kan via de zonprojecten Zon op Dordrecht  en Zonnepark Crayestein.

Windenergie

Windenergie is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op. Op dit moment is er in Dordrecht één windenergieproject concreet: de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) wil op de locatie Krabbegors (Duivelseiland) een windmolen plaatsen. Grondeigenaar HVC heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Inwoners en ondernemers uit de omgeving kunnen mede-eigenaar worden van windmolen Krabbegors. De ECD werkt hiervoor samen met coöperatie Drechtse Energie, die in de Drechtsteden leden werft om te investeren in de windmolen. Meer informatie vindt u op de pagina Windenergie in Dordrecht.

Subsidies

De gemeente Dordrecht geeft geen subsidies voor energiebesparing of duurzame energieopwekking. De gemeente kiest voor een aanpak die het inwoners makkelijk maakt om zelf aan de slag te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van de Zonatlas en groepsaankopen met het Regionaal Energieloket Dordrecht. Landelijk zijn er voor energie wel subsidies beschikbaar. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de websites:

Leningen

De gemeente Dordrecht geeft geen duurzaamheidsleningen af. Landelijk zijn er wel verschillende duurzaamheidsleningen beschikbaar. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket Dordrecht

Energiecoöperatie Dordrecht

De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) is een lokaal duurzaam energiebedrijf, opgericht door de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffennutsbedrijf HVC. De ECD heeft als doel de energieambities - energiebesparing en duurzame energie - van de gemeente Dordrecht versneld te bereiken. De actie 'Dordrecht bespaart energie' en de Zonatlas zijn initiatieven van de ECD. Ook plaatst de ECD zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waaronder tien gymzalen. Meer informatie over de ECD vindt u op energiedordrecht.nl.

Warmtenet Dordrecht

Afvalenergiebedrijf HVC werkt aan een warmtenet in Dordrecht. HVC wil de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval in hun centrale aan de Dordtse Baanhoekweg gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen. Dit bespaart veel energie en voorkomt uitstoot van CO2. De gemeente Dordrecht heeft daarom haar steun toegezegd aan het Dordtse warmtenet. Ook woningcorporaties Trivire en Woonbron werken mee. Meer informatie vindt u op warmtenetdordrecht.nl.

Duurzaamheid

Via Platform duurzaam Dordrechtraadpleegt u energieadviseurs.

Energiestrategie Drechtsteden

In de regio Drechtsteden hebben bijna 30 organisaties een Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Deelnemende organisaties zijn:

  • alle 7 Drechtsteden gemeentes
  • netbeheerder Stedin
  • woningcorporaties
  • bedrijven en
  • bewonersorganisaties

 Samen zetten zij de schouders onder het:

  • energie besparen in en rondom uw woning
  • aardgasvrij maken van gebouwen (waaronder ook woningen)
  • opwekken van nieuwe (duurzame) energie
  • duurzaam vervoer waaronder bijvoorbeeld elektrisch rijden, meer op de fiets en meer gebruik van openbaar vervoer

Meer informatie is te vinden op Drechtsteden.nl/energiestrategie en op De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie