Duurzame stad

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we aan een Energieneutraal Eiland van Dordrecht. Waar staan we op dit moment?

Dit betekent dat we met zijn allen energie gaan besparen en overstappen op duurzame energiebronnen. We stoppen met aardgas voor het verwarmen van onze huizen en gaan bijvoorbeeld ook elektrisch koken. En de energie die we wel gebruiken is duurzaam opgewekt. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens.

Energie besparen

Een belangrijke stap naar een duurzame leefomgeving is energie besparen. Want alle energie die niet gebruikt wordt hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast zorgt energie besparen voor een lagere energierekening. En comfortabeler wonen. 

Collectieve inkoopacties

Samen met het Energieloket Dordrecht hebben we de afgelopen jaren verschillende collectieve inkoopacties geregeld, onder meer met isolatie of HR ++ glas.. Steeds meer inwoners zijn bezig met het isoleren van hun woning en doen mee met de collectieve inkoopacties. En isolatie is vaak snel terug te verdienen, doordat de energierekening een stuk lager wordt. 

Kleine maatregelen

Maar isoleren is niet de enige manier om energie te besparen. Ook kleine maatregelen kunnen al veel opleveren. Bijvoorbeeld door de thermostaat op 15˚C te zetten als u naar bed gaat. Of door de stekkers van apparaten die u niet gebruikt, uit het stopcontact te trekken. Kijk voor meer informatie op Slim Energie Besparen.  Ook op de websites van het Regionaal Energieloket Dordrecht en Drechtse Stromen staan nuttige tips. 

Duurzame energie opwekken

In Dordrecht zijn al veel inwoners en ondernemers bezig met het opwekken van duurzame energie. Zowel woningeigenaren als bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Ook zijn er verschillende initiatieven in Dordrecht met windmolens en zonneparken.

Zonnestroom

De gemeente heeft samen met het Regionaal Energieloket al meerdere keren een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen georganiseerd. Steeds meer inwoners doen hieraan mee en besluiten zonnepanelen op het dak van hun woning te plaatsen. Ook steeds meer ondernemers zijn bezig met het verduurzamen van hun bedrijf. En kiezen bijvoorbeeld voor zonnepanelen op hun bedrijfsdaken.

In Dordrecht zijn er nu 3 zonneparken en is een 4e zonnepark in voorbereiding. Langs de Dordtsche Kil ligt zonnepark Transberg. Dit zonnepark ligt op een voormalige vuilstort. Ook zonnepark Crayestein ligt op een voormalige vuilstort. Zonnepark Amstelwijck is net gereed en ligt tussen de A16, N3 en het spoor. Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk is in voorbereiding. Inwoners kunnen zelf ook financieel participeren in de zonneparken door aandelen te kopen.

Windmolens

In Dordrecht hebben we ook een aantal windmolens. Zoals de 4 windmolens van Kilwind. De Energiecoöperatie Dordrecht en Drechtse Energie zijn bezig met de realisatie van een 5e windmolen op Krabbegors.

Wat levert het op?

Alles bij elkaar opgeteld produceren inwoners, bedrijven en initiatieven genoeg duurzame stroom voor 18.500 huishoudens (pdf, 202 kB). Dat is bijna 1/3 van alle huishoudens in Dordrecht.

Wilt u investeren in lokaal opgewekte duurzame energie? Kijk dan op de website van Drechtse Energie.

Duurzame energie opwekken

Klik op de afbeelding voor een grotere versie of download het overzicht Duurzame energie opwekken (pdf, 202 kB).

Duurzame warmte

In Dordrecht werkt HVC al een aantal jaar aan de aanleg van het warmtenet. Het warmtenet is een duurzaam alternatief voor het verwarmen van uw huis. En het verwarmen van uw kraanwater. De warmte in het warmtenet van HVC komt van het verbranden van restafval. Warmte die normaal via de schoorsteen in de lucht terecht kwam, wordt nu gebruikt om het warmtenet te verwarmen.  

Aansluitingen

In Dordrecht sluiten we nu vooral grote gebouwen aan op het warmtenet. Zoals scholen en kantoren. Maar ook Kunstmin, het Energiehuis, het Albert Schweitzerziekenhuis en de Kinepolis bioscoop zijn aangesloten op het warmtenet. Verder zijn al verschillende woningen van woningcorporaties zoals Trivire aangesloten op het warmtenet. Net als woningen van verschillende diverse nieuwbouwlocaties als Stadswerven en straks Amstelwijck.

9000 woningequivalenten in 2022

In Dordrecht willen we eind 2022 9000 woningequivalenten warmte (WEQ) hebben aangesloten op het warmtenet. Wat is een WEQ? 1 WEQ staat gelijk aan de warmte die voor 1 woning nodig is voor het verwarmen van de woning. Het aantal WEQ staat niet gelijk aan het aantal woningen dat is aangesloten op het warmtenet in Dordrecht. Er zijn namelijk ook een aantal grote gebouwen aangesloten op het warmtenet. Voor het verwarmen van een groot gebouw zijn dus meerdere WEQ nodig. Het aantal aangesloten woningen is dus kleiner dan het aantal WEQ dat in Dordrecht gerealiseerd is.

Wilt u meer weten over het warmtenet? Kijk dan op de website van Warmtenet Dordrecht.
Duurzame warmte

Klik op de afbeelding voor een grotere versie of download het overzicht Duurzame warmte (pdf, 88 kB).