Duurzaam

Dordrecht zet zich in voor een duurzame stad, waar u prettig woont en verblijft.

 • Energie in Dordrecht

  Alle Dordtse informatie over energiebesparing, duurzame energie en subsidies.

 • Oplaadpunten elektrisch rijden

  Waar vindt u openbare oplaadpunten?

 • Duurzame stad

  In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we aan een Energieneutraal Eiland van Dordrecht. Waar staan we op dit moment?

 • Regionale Energiestrategie

  Alle dertig energieregio's in Nederland hebben in 2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest, hebben we al in 2017 een Regionale Energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de RES. 

 • Transitievisie Warmte 2021

  Ook in Dordrecht stappen we over van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen.

 • Windenergie in Dordrecht

  Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op.