800 bomen voor 800 jaar Dordrecht

In 2020 vieren we dat Dordrecht 800 jaar stadsrechten heeft. Voor die gelegenheid planten we 800 bomen in Dordrecht, verdeeld over vier projecten: we geven 80 Jubileumbomen gratis weg aan particulieren, er komt een 'Kastanjearboretum', er komen drie 'Tiny Forests' en we gaan bomen planten langs de N3.

80 gratis Jubileumbomen

BijenboomWe hebben 80 gratis Jubileumbomen weggegeven aan particulieren. Dat konden zowel inwoners zijn als bedrijven, scholen of instellingen. Zowel de boom als het planten ervan was op kosten van de gemeente. Geïnteresseerden konden kiezen uit twintig boomsoorten. Voor elke soort hebben we een 'boompaspoort' met praktische informatie over het uiterlijk, de eigenschappen en de verzorging van de boom. Van de 80 Jubileumbomen zijn er 60 'Stadsbomen' en 20 'Toekomstbomen'. Stadsbomen zijn kleiner van omvang en daardoor geschikt voor kleinere tuinen. Toekomstbomen zijn extra bijzondere bomen met een langere levensduur. Het streven is dat deze Toekomstbomen met hun langere levensduur ook tot volle wasdom mogen komen. De actie is een groot succes. In korte tijd waren alle bomen weggegeven. Alle bomen zijn inmiddels geplant. De eigenaren hebben een boomcertificaat gekregen.

Dordrecht is een eiland met veel natuur, bomen en groen. Daar houden we van. We zijn er trots op en we koesteren het. Een boom op jouw terrein levert veel voordelen op. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Ze nemen CO2 op en ademen zuurstof uit. Ze leveren schaduw, absorberen fijnstof en dempen geluid. Ze zorgen voor verkoeling in hete zomers en waterberging bij hevige regenval. En ze zorgen voor biodiversiteit. Kortom, een prachttraktatie van onze stad voor haar 800e verjaardag!

Boomsoorten
Geïnteresseerden konden kiezen uit twintig boomsoorten. Voor elke soort hebben we een 'boompaspoort' met praktische informatie over het uiterlijk, de eigenschappen en de verzorging van de boom. Van de 80 Jubileumbomen zijn er 60 'Stadsbomen' en 20 'Toekomstbomen'. Stadsbomen zijn kleiner van omvang en daardoor geschikt voor kleinere tuinen. Toekomstbomen zijn extra bijzondere bomen met een langere levensduur. Het streven is dat deze Toekomstbomen met hun langere levensduur ook tot volle wasdom mogen komen. De Toekomstbomen krijgen een bordje erbij dat de bijzonderheid van de boom benadrukt. Ook mochten geïnteresseerden de boom een naam geven, die we eveneens op het bordje vermelden.

In onderstaand overzicht geven wij een globaal overzicht van de kenmerken van de bomen waaruit geïnteresseerden konden kiezen, zoals hoe hoog ze worden, de groeiwijze (vorm van de boomkruin), de bloemkleur, de herfstkleur en of er insecten en/of vogels op af komen.

globaal overzicht met kenmerken van de bomen waaruit gekozen kan worden.

Overzicht Stadsbomen:

Overzicht Toekomstbomen:

Ben je blind of slechtziend? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: 800bomen@dordrecht.nl. Wij bellen je dan om de boompaspoorten persoonlijk met je door te nemen.

Wel of geen Toekomstboom?
Om geïnteresseerden te helpen een keuze te maken voor wel of geen Toekomstboom hebben we een stroomschema opgesteld. Na beantwoording van de vragen in het stroomschema zagen ze vanzelf welke boom voor hun plantlocatie geschikt zou kunnen zijn.

stroomschema om je keuze te bepalen tussen een Stadsboom of een Toekomstboom

Ben je blind of slechtziend? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: 800bomen@dordrecht.nl. Wij bellen je dan om het stroomschema persoonlijk met je door te nemen.

Voorwaarden
Bloesem van de bijenboomOm in aanmerking te komen voor een Jubileumboom moest de plantlocatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet particulier terrein zijn, bij voorkeur in de bebouwde kom. De locatie moet minimaal 15 vierkante meter zijn. Voor de Toekomstbomen moet de locatie minstens 100 vierkante meter zijn. Het stroomschema kon helpen bij het maken van een keuze voor wel of geen Toekomstboom.

Onderstaand zetten we de voorwaarden op een rij.

Voorwaarden Stadsboom:

  • De locatie is minimaal 15 vierkante meter
  • De boom kan worden aangeplant in de volle grond of gazon. Er is een ruimte beschikbaar van minimaal 3 vierkante meter volle grond.
  • In de ondergrond liggen geen kabels en/of leidingen, zoals van: riolering, telefoon, gas, stroom, glasvezel, water.
  • De plantlocatie is op niet-gemeentelijk terrein, bij voorkeur in de bebouwde kom.
  • De boom komt op minimaal 3 meter afstand van bebouwing en minimaal 0,5 meter vanaf de erfgrens.

Voorwaarden Toekomstboom:

  • De locatie is minimaal 100 vierkante meter
  • De boom kan worden aangeplant in de volle grond of gazon. Er is een ruimte beschikbaar van minimaal 10 vierkante meter volle grond.
  • In de ondergrond liggen geen kabels en/of leidingen, zoals van: riolering, telefoon, gas, stroom, glasvezel, water.
  • De plantlocatie is op niet-gemeentelijk terrein, bij voorkeur in de bebouwde kom.
  • De boom komt op minimaal 3 meter afstand van bebouwing en minimaal 0,5 meter vanaf de erfgrens.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie over de 80 gratis Jubileumbomen voor 800 jaar Dordrecht? Stuur dan een e-mail naar: 800bomen@dordrecht.nl

Kastanjearboretum

Langs de Maasstraat leggen we een kastanjearboretum aan. We hebben in Dordrecht helaas veel kastanjebomen moeten weghalen omdat ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Vooral witte paardenkastanjes (Latijnse naam 'Aesculus') zijn gevoelig voor deze ziekte. Nu lijkt het erop dat andere soorten paardenkastanjes minder kwetsbaar zijn voor de kastanjebloedingsziekte. We willen ervaring opdoen met die verschillende soorten paardenkastanjes. Dat doen we door aan de Maasstraat een kastanjearboretum te maken. De ervaring die we hier met kastanjes opdoen, kunnen we later gebruiken. Bijvoorbeeld door op andere plekken in de stad de soorten te gebruiken die bestand blijken tegen de kastanjebloedingsziekte.

Een arboretum is een verzameling van vaak bijzondere bomen. We planten dus verschillende soorten paardenkastanjes. Die komen in het gras te staan langs de Maasstraat. Er komen in totaal 49 bomen en struiken. We plaatsen ook bordjes met informatie over het arboretum en over de bomen zelf. Op deze manier kun je een leuke en leerzame route lopen op een mooi plekje in de stad, langs het Wantij.

We leggen het kastanjearboretum in twee delen aan. In het voorjaar planten we de eerste 27 bomen en grote struiken. Die komen in het deel tussen de Rijnstraat en de Markstraat, vlakbij de Wantijschool. In het najaar gaan we verder in het deel tussen de Rijnstraat en de Merwedestraat. Dan planten we de overige 22 bomen.

Tiny Forests

Kinderen met modderhanden

Een 'Tiny Forest' is een dichtbegroeid inheems bos, ongeveer zo groot als een tennisveld. Het is bedoeld om relatief snel de biodiversiteit te vergroten. Binnen tien jaar tijd heb je een stukje wilde natuur midden in de stad. Het is ons streven om in Dordrecht drie Tiny Forests aan te leggen. Het eerste Tiny Forest is geplant: het Krispijnbos aan de Nassauweg. Wethouder Marco Stam plantte de bomen samen met leerlingen van de Prinses Julianaschool en SBO de Toekomst.

Op een oppervlakte iets groter dan een tennisbaan staan minstens 25 verschillende soorten bomen en heesters. Zij zullen de komende jaren uitgroeien tot een minibos, waar zowel de basisscholen als buurtbewoners gebruik van kunnen maken. De leerlingen van de scholen adopteerden ieder hun eigen boom, door er een houten boomlabel aan te hangen. Zo kunnen zij de groei van hun boom het hele jaar door volgen. 

Spelen en leren op groene plekken, zoals een Tiny Forest, heeft veel voordelen. Kinderen kunnen er hun creativiteit kwijt en spelen gevarieerder. Ook is het een buitenlokaal dat leerkrachten kunnen gebruiken voor het dagelijkse onderwijs. Bijvoorbeeld bij leren over de Nederlandse natuur, zoals bodemdiertjes en planten en bomen. Het is een gezonde en inspirerende plek waar kinderen zowel fysiek als sociaal leren in en van de natuur. 

Een Tiny Forest bestaat volledig uit inheemse bomen en heesters. Deze soorten hebben zich na de laatste ijstijd spontaan in Nederland gevestigd. Inheemse planten zijn beter bestand tegen ziektes en trekken meer bijen, vlinders en vogels aan dan exotische soorten.

Na het Krispijnbos komen er nog twee Tiny Forests.

Vergroening N3

ZilverlindeDiverse bewoners langs de N3 hebben hun behoefte geuit aan meer vergroening. De gemeente deelt die wens. Maar er liggen veel kabels en leidingen langs de N3. In onze zoektocht naar de mogelijkheden kijken we ook wat er mogelijk is op gronden van andere partijen. Een groot gedeelte van de gronden langs de N3 is namelijk bezit van Rijkswaterstaat. We gaan dus op zoek naar geschikte locaties waar we zo'n 250 bomen en nog veel meer heesters kunnen planten aan de N3. Er vinden grootschalige werkzaamheden plaats aan de N3. De aanplant zal na afronding van de werkzaamheden gebeuren, waarschijnlijk in 2021.