100 bomen voor 1000 extra Dordtenaren

In de voorbije 2 jaar is het aantal inwoners van Dordrecht met meer dan 1000 gegroeid. En dat vieren we. Door 100 bomen extra te planten in de openbare ruimte.

Succesvolle actie

We hadden wel op wat actie gerekend. Maar dat er zo massaal bomen 'geprikt' zouden worden op onze kaart, hadden we niet durven dromen. Ruim één dag na de start van de Bomenprikker hebben we meer dan 400 suggesties ontvangen voor plekken in de stad waar 100 nieuwe bomen kunnen komen. Dat laat maar weer eens zien hoe betrokken iedereen is en hoe waardevol een groene leefomgeving is. Nu we die 400 hebben gehaald, gaat de Bomenprikker offline en volgt het beoordelen van de locaties. Iedereen bedankt voor het meedoen!

Bomen

We houden van groen. Bomen zijn natuurlijk fraai om te zien. Maar daarnaast zijn ze op allerlei manieren belangrijk en nuttig. Op hete dagen zorgen ze voor schaduw en verkoeling. Dat komt omdat de bladeren van de bomen vocht verdampen. Zo worden bomen echte stadsairco's. Bij hevige regenval zorgen ze voor wateropvang. De bladeren vangen druppels op en de wortels zuigen het water op. Zo helpen bomen om wateroverlast tegen te gaan. Bomen zijn dus echte bondgenoten in de strijd tegen overlast door klimaatverandering. Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol voor een gevarieerd planten- en dierenleven op het Eiland van Dordrecht. 'Biodiversiteit' noemen we dat.

Bomenprikker

Er komen dus 100 extra bomen in de openbare ruimte. Daarvoor is de Bomenprikker in het leven geroepen. Inwoners konden op een speciale kaart aangeven waar ze graag een boom willen hebben. Ruim 400 mensen hebben inmiddels een boom 'geprikt'. De stemming is nu gesloten.

Een team van beoordelaars gaat nu aan de slag om te kijken of er op de gekozen ook daadwerkelijk bomen kunnen komen. Daarbij kijken ze naar de volgende voorwaarden:

  • De boom staat in de openbare ruimte
  • De boom staat ver genoeg van de bebouwing af (minimaal 2 meter)
  • Ondergronds is voldoende voeding en groeiruimte voor de boom. En er liggen geen kabels en leidingen onder de boom
  • De verkeerssituatie blijft veilig en vrachtauto's kunnen onder de boom doorrijden
  • De boom past binnen projecten- en stedenbouwkundige plannen van komende jaren
  • De eventueel gewenste boomsoort is geschikt voor de voorgestelde plek

Beoordeling

De beoordelaars streven ernaar om aanvragen innen maximaal 3 weken te beoordelen. Heb je meegedaan? Check zelf de kaart om te zien of je aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Je krijgt hierover geen persoonlijk bericht. Wat de status is van je aanvraag, zie je aan de kleur van jouw speldje:

  • Zwart: je aanvraag is in behandeling
  • Oranje: je aanvraag wordt beoordeeld op kabels en leidingen
  • Groen: je aanvraag is goedgekeurd
  • Rood: je aanvraag is afgekeurd

Let op! Soms kan de door jou gekozen plek wel, maar niet jouw gekozen boomsoort. Bijvoorbeeld omdat de boom te groot wordt. Dan doen wij een voorstel voor een andere boomsoort. Jouw speldje krijgt in dat geval een middelgroene kleur. Ook kan het zijn dat de boom wel in de buurt kan, maar niet precies op de locatie die jij geprikt hebt. In deze gevallen kleurt het speldje donkergroen.

Als je op jouw voorstel voor een nieuwe boom klikt, verschijnt er een uitklapscherm. Daarin zie je wat de status is van je aanvraag. Ook zie je dan een eventuele reden waarom je aanvraag is afgekeurd. Of waarom we een alternatieve locatie of boomsoort voorstellen.
Check de site regelmatig om te zien wat de status is van jouw aanvraag.

Dashboard

We hebben een 'dashboard' ontwikkeld. Daarop zie je hoeveel aanvragen inwoners hebben ingediend. Hoeveel aanvragen zijn goedgekeurd. En hoeveel er zijn afgekeurd. Ook zie je welke aanvragen zijn goedgekeurd, maar met een andere boomsoort. Niet alle aanvragen zullen goedgekeurd worden.

Planten!

Dit najaar beginnen we met planten. Vermoedelijk halverwege oktober. Alle 100 bomen zijn voor het einde van het jaar geplant.

Wereldbomenstad

In februari dit jaar werd Dordrecht erkend als Wereldbomenstad, als eerste Nederlandse stad. Het internationaal programma Tree Cities of the World huldigt steden over de hele wereld die voldoen aan de eisen op het gebied van zorg voor bomen in de stad. Andere steden die zich 'Tree City of het World' mogen noemen, zijn onder andere: New York, Toronto, Lissabon, Milaan, Glasgow, Lima en Nairobi.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met de projectleider, Adri Hartkoorn. Je kunt hem bereiken via e-mail.