Cultuur en corona

Onze economie start langzaam weer op. Ook de cultuursector verwelkomt weer bezoekers. Wat betekent corona voor cultuuraanbieders in Dordrecht?

Vanaf 1 juni 2020 mogen de cultuurinstellingen weer maximaal 30 mensen ontvangen en vanaf 1 juli 2020 tot 100 mensen. Dat is fijn nieuws! De 1,5 meter samenleving moet zijn weg vinden binnen onze gebouwen, handelswijze en ondernemersgeest.

Pand openen

Cultuuraanbieders die hun pand willen (her)openen, moeten een plan (protocol) maken. De beheerder van het gebouw moet maatregelen nemen voor een veilig gebruik van het pand. Dan gaat het om looproutes, sanitair, hygiëne etc.. Vervolgens is het aan de gebruikers van het gebouw om specifiek voor hun activiteit een protocol te maken. U kunt uw protocol voor toetsing naar de gemeente sturen. 

Waar moet u aan denken bij het opstellen van een protocol?

De RIVM richtlijnen en Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn leidend. Op 21 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht geworden.

Op onderstaande websites kunt u informatie en voorbeelden van protocollen in verschillende branches vinden: 

Die zijn een prima basis. U kunt ze aanpassen naar de situatie waar u in werkt. De plattegronden van uw pand zijn doorslaggevend voor het protocol. In het protocol benoemt u de persoon/personen die binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen. U geeft in het protocol antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe gaat u om met hygiëne- en veiligheidsmaatregelen?
  • Hoe communiceert u over de veiligheids- en hygiënemaatregelen richting collega's, deelnemer en bezoekers;
  • Wie is binnen uw organisatie verantwoordelijk  (en zorgt voor handhaving van) voor de verschillende veiligheids- en hygiënemaatregelen? En wie verantwoordelijk is voor de communicatie hierover?

Toetsing protocol

Heeft u een protocol opgesteld? U kunt het laten toetsen door de gemeente. Mail uw protocol naar cultuurbeleid@dordrecht.nl .Als dat nodig is, roepen we bij de toetsing van de protocollen inhoudelijke kennis in van collega's uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. We streven ernaar binnen 4 werkdagen te reageren en aan te geven waar verbeteringen nodig zijn. 

Vragen?

We begrijpen dat u mogelijk veel vragen heeft. Wij hebben ook niet altijd het antwoord, maar denken graag met u mee. U kunt uw vragen en reacties mailen naar: cultuurbeleid@dordrecht.nl