Veilig winkelen

We krijgen dan ook steeds meer te maken met versoepelingen in de maatregelen rondom corona. Hier leest u wat we hebben geregeld om het winkelen in onze binnenstad nu zo veilig mogelijk te maken.

Winkeliers en marktkraamhouders werken mee. Handhavers en verkeersregelaars staan voor u klaar. Helpt u ook mee? 

Voorbereidingen in volle gang

De gemeente is met verschillende partners verschillende scenario's aan het voorbereiden voor het geval de winkels straks weer open mogen. Of als de markt weer in zijn normale vorm open mag. Dus ook met kramen met kleding en dergelijke. We denken dat het dan best druk gaat worden in de stad. We zien het nu al drukker worden op de vrijdag en zaterdag. Om dan op een veilige manier te kunnen winkelen gelden er op deze dagen een aantal regels. 

Camera's om drukte te monitoren

Er hangen rondom het markgebied camera's om te monitoren of het te druk wordt met bezoekers. Er zijn toezichthouders die op dat soort momenten kunnen ingrijpen. Het kan ook zijn dat de toegang tot de markt via een bepaalde plek tijdelijk niet mogelijk is om de drukte op dat gedeelte van de markt te verminderen. U kunt op dat soort momenten wel via andere plaatsen de markt op. 

Geen uitstallingen

Ook winkeliers willen het graag mogelijk maken dat u veilig kunt winkelen. Winkeliers halen uitstallingen weg zodat er wachtrijen voor de winkels gemaakt kunnen worden. Dit heeft te maken met het houden van 1,5 meter afstand. Op een aantal plaatsen in de Binnenstad geldt dan ook tot voorlopig 1 juni 2021 een uitstallingsverbod. Dit verbod is ingesteld om het publiek voldoende ruimte te geven om veilig te kunnen winkelen binnen de 1,5 meter-regel die de overheid ons heeft opgelegd. Het uitstallingsverbod geldt voor winkels in de straten: 

  • het Statenplein;
  • de Sisarijs- of Sarisgang;
  • de Nieuwstraat ter hoogte van het Statenplein;
  • Vriesestraat;
  • de Kolfstraat;
  • Voorstraat Midden.

Het uitstallingsverbod geldt op vrijdag en zaterdag tussen 08.00 uur en 20.00 uur. 
Door uitstallingen tijdelijk niet toe te staan kunnen winkeliers in dit gebied op een verantwoorde en veilige manier wachtrijen voor publiek maken. Op de grond worden markeringen aangebracht waarop aangegeven is waar de wachtrij is. Houd u zich daaraan.

Overzichtskaart veilig winkelenOverzichtskaart veiligwinkelen

Rechts ziet u een overzichtskaart met de route voor voetgangers aangegeven in rood. De route voor fietsers aangegegeven in blauw. De tijdelijke fietsenstallingen aangegegeven in geel. En de standaard fietsenstallingen en parkeergarages staan ook aangegegeven. Wilt u deze kaart liever downloaden? Zodat u deze kun uitprinten en meenemen? Dat kan. Hier vindt u een dowloadversie van de overzichtskaart in PDF (565 Kb).