Onderwijs en kinderopvang in Dordrecht

Sinds 11 mei zijn de kinderopvang en scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer open.

  • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan 50% van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten. Daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs.
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
  • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de dagopvang (crèche). Kinderen van 0 tot 12 jaar mogen naar de gastouderopvang.
  • Heeft u een contract met de buitenschoolse opvang? Dan mogen kinderen van 4 tot 12 jaar naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Dat is dus aangepast volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. 
  • De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen loopt door.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid