Informatie over quarantaine

Gaat u op vakantie naar een gebied met een hoog risico op corona? Dan bent u daarna verplicht om thuis in quarantaine te gaan.

Wat de quarantaineplicht precies inhoudt, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Handhaving

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) controleert of reizigers in quarantaine zijn als ze naar een hoogrisicogebied zijn geweest. Een belteam van VWS belt steeksproefsgewijs naar deze reizigers.

Vermoedt het belteam dat iemand zich niet aan de quarantaineplicht houdt? Of wordt de telefoon niet opgenomen? Dan kan VWS een melding doen bij de meldkamer van Handhaving. Het belteam meldt in dat geval dat er nader onderzoek nodig is.

Een handhaver van de gemeente controleert vervolgens op het quarantaine-adres. Bij overtreding van de quarantaineplicht volgt een boete van 339 euro.