Geboorteaangifte

Is uw kind in Dordrecht geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Dordrecht. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP).

U kunt ook geboorteaangifte doen bij Geboortecentrum Rhena van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht, wanneer uw kind daar geboren is. De geboortebalie is open op:

 • maandag tussen 08.30 en 12.30 uur
 • woensdag tussen 08.30 en 11.30 uur
 • vrijdag tussen 08.30 en 11.30 uur

Een afspraak maakt u bij de ontvangstbalie van Geboortecentrum Rhena.    

Afhandeling

Wij maken direct de geboorteakte op.

Regelen

Voor het doen van de aangifte komt u naar de balie van de gemeente waarin uw kind geboren is. U neemt van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee.

Afspraak geboorteaangifte

Verplichte aangifte binnen 3 dagen

U doet persoonlijk aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dag u uiterlijk geboorteaangifte doet. U kunt met of zonder afspraak terecht.

Schema geboorteaangifte doen (pdf, 116 kB)

Wie doet aangifte

De vader is verplicht aangifte te doen. Is de vader verhinderd of is er geen vader? Dan mag u aangifte doen als:

 • u de moeder van het kind bent
 • u bij de geboorte aanwezig was
 • het kind in uw woning is geboren
 • u het hoofd of een gemachtigde bent van het ziekenhuis of de inrichting waar het kind is geboren
Meebrengen bij geboorteaangifte
 • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte

Bij een kind geboren binnen een huwelijk/registratie partnerschap tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor, brengt u ook mee:

 • de donorverklaring van Stichting Donorgegevens

Voor het opmaken van de geboorteakte hebben wij de geboortedatum en -tijd van uw kind nodig. Heeft u in het ziekenhuis of van de verloskundige een kaartje met gegevens over de geboorte gekregen? Neem dan dat kaartje mee!

Moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner

Wij nemen moeder als enige ouder op in de geboorteakte als:

 • moeder niet getrouwd of geregistreerd partner is en
 • het kind niet vóór de geboorte erkend is

Wilt u dat wij ook vader of andere moeder als ouder in de akte opnemen? Lees dan op de pagina Erkenning wat u moet doen.

Achternaam kind

Voor uw eerste kind mag u de achternaam van moeder of vader kiezen. De gekozen achternaam voor uw eerste kind geldt daarna voor alle volgende kinderen. Hiermee houdt u eenheid van de familienaam binnen uw gezin. De keuze maakt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. U komt samen met moeder naar de balie van de gemeente om de door u gekozen naam vast te leggen. Meer informatie over het kiezen van de naam leest op de website van de Rijksoverheid.

Kind in buitenland geboren

Wanneer uw kind in het buitenland geboren is en in Nederland komt wonen, doet u aangifte van eerste inschrijving. Deze inschrijving doet u in de woonplaats van uw kind. Meer informatie leest u op de pagina Inschrijven vanuit het buitenland.

Registratie levenloos geboren kind

Uw verlies is eeningrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind ter wereld is gekomen. Het opmaken van de akte (Burgerlijke Stand) mag alleen in de gemeente waar uw kind is geboren.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u hiervan toen geen aangifte heeft gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Dordrecht? Dan belt u 14 078. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. U belt dan 14 078. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Uw kind is levenloos geboren in Nederland en u wilt uw kind laten opnemen in de BRP. Dit vraagt u voor uzelf aan (niet namens een partner) en in de gemeente waar u woont. U neemt hiervoor een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand mee. Het opnemen in de BRP is niet verplicht. Als u zich later bedenkt kan de gemeente de registratie op uw verzoek verwijderen.

Na de opname in de BRP ziet u via MijnOverheid.nl de naam van uw kind. En op een uittreksel van de BRP.

Wetgeving

Op 3 februari 2019 is de nieuwe wetswijziging ingegaan waardoor u uw kind in de basisregistratie personen (BRP) kunt bijschrijven. U leest meer op de website van de Rijksoverheid: aangifte levenloos geboren kind en opname levenloos geboren kind in BRP.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen