Bewonersavond rapport 2016

Dinsdag 5 april 2016 vond een bijeenkomst plaats om direct betrokkenen uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht te informeren over de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van het RIVM naar de gevolgen van de uitstoot van PFOA door DuPont/Chemours. Ruim 500 omwonenden en (oud-)medewerkers bezochten de informatieavond.

Perfluoroctaanzuur (PFOA) is door DuPont (nu Chemours) tot 2012 gebruikt voor de fabricage van Teflon. Het RIVM heeft de concentraties PFOA in de lucht en het water rond de fabriek onderzocht en heeft op basis daarvan een inschatting gemaakt van eventuele gezondheidseffecten. 

Veel aanwezigen in het Postillion Hotel deelden hun bezorgdheid met de aanwezige bestuurders, deskundigen en met elkaar. Het RIVM lichtte het onderzoek toe. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van betrokken overheden en organisaties aanwezig om vragen te beantwoorden.

Prioriteit bij gezondheid

De gezondheid van de betrokkenen staat voorop. Het RIVM rapport geeft de eerste antwoorden op vragen die bij hen leven en neemt een deel van de onzekerheid weg, maar nog niet alle vragen zijn beantwoord. Daarvoor is verder onderzoek nodig. De bestuurders gaven dinsdag nogmaals aan alle aanbevelingen van het RIVM over te nemen. De provincie Zuid-Holland gaat samen met het Rijk en de betrokken gemeenten deze aanbevelingen omzetten in concrete acties.

Betrokken overheden

Direct betrokkenen uit de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zijn per brief uitgenodigd. De avond is georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht in samenwerking met onder meer de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht, Dienst Gezondheid en Jeugd, RIVM, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Zij waren ook allen aanwezig op 5 april.

Hier vindt u de diverse presentaties en informatiebladen van deze avond: