Advies over bloedonderzoek

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en het RIVM adviseren de overheid op dit moment geen aanvullende gezondheidsonderzoeken onder omwonenden naar PFOA uit te voeren.

Er is geen verband te leggen tussen een bloeduitslag en individuele gezondheidseffecten én op basis van de uitslag is geen gezondheidsadvies te geven. Ook kun je met een bloedonderzoek geen conclusies trekken over de individuele bloedconcentraties PFOA in het verleden. Dordrecht heeft bewoners in de omgeving vorig jaar wel gevraagd mee te werken aan het steekproef-bloedonderzoek. Dit onderzoek is op 11 mei 2017 gepubliceerd.

De wetenschappelijke steekproef onder 382 omwonenden heeft inzicht gegeven in de huidige bloedwaarden van groepen omwonenden. Die komen in doorsnee overeen met de eerdere berekeningen van het RIVM. Deze steekproef was niet bedoeld om individuele PFOA-waarden of gezondheidsschade in beeld te brengen, maar om na te gaan of de berekeningen van het RIVM in de praktijk kloppen.

Ook is er aanvullend literatuuronderzoek gedaan om de relatie tussen PFOA in het bloed en mogelijke gezondheidseffecten te bepalen. Uit dit onderzoek komen geen bevindingen die verder individueel onderzoek zinvol maken. 

Regeling afgelopen

Er zijn inwoners van Dordrecht die toch hun bloed willen testen op de concentraties PFOA in het bloed. Een onbekend aantal Dordtenaren heeft dat op eigen kosten gedaan.  Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente een regeling getroffen voor mensen in de omgeving van Chemours die zo'n onderzoek wel willen, maar dit niet kunnen betalen. Deze regeling is inmiddels afgelopen.

Motie Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijksma heeft op verzoek van de Tweede Kamer van Chemours besloten een bloedonderzoek aan te bieden aan (oud-)inwoners van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht in de directe omgeving van DuPont/Chemours. De drie gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben deze regeling samen uitgewerkt.

Eerdere adviezen

U kunt de eerdere adviezen van RIVM en Dienst Gezondheid en Jeugd met betrekking tot verder gezondheidsonderzoek downloaden:

Advies expertgroep (pdf, 135 kB)
Advies Dienst Gezondheid en Jeugd (pdf, 1539 kB)