Kildepot beschikbaar gemaakt voor verontreinigde grond uit Dordrecht

Het Kildepot wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond die momenteel niet gereinigd en/of hergebruikt kan worden doordat er ook PFAS zoals PFOA in zit. De vergunning van de meeste reinigers staat het verwerken van deze grond niet toe. Ook heeft het Rijk (nog) geen hergebruiksnormen voor PFOA vastgesteld, waardoor het lastig is een nieuwe bestemming voor de grond te vinden. Diverse projecten in de stad komen daardoor in de knel. De tijdelijke opslag in het Kildepot biedt daarvoor een oplossing. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benodigde investering.

Voor PFOA-houdende grond heeft de regio Zuid-Holland Zuid al tijdelijk beleid opgesteld, die hergebruik van grond die voldoet aan de voorwaarden mogelijk maakt. Dit beleid biedt echter geen oplossing voor grond die naast PFOA sterk vervuild is met andere stoffen. Deze combinatie wordt met name aangetroffen bij ontwikkelingen binnen stedelijk gebied, waar de grond door activiteiten in het verleden verontreinigd is geraakt. Voor deze grond is geen oplossing, waardoor projecten soms noodgedwongen stilvallen.

Eigen beheer

Tijdelijke opslag is voor de korte termijn de enige optie om werk in uitvoering niet nog meer te belemmeren. Er is onderzocht of de markt hiervoor opties biedt. Dit blijkt niet het geval of slechts tegen zeer hoge kosten. Daarom kiest de gemeente ervoor om, totdat wetgeving en reinigingsmethodes hergebruik mogelijk maken, deze grond in eigen beheer op te slaan. Daarvoor wordt het Kildepot vrijgemaakt en voorbereid. Partijen grond worden straks ingepakt en afgedicht opgeslagen tot het moment dat er regelgeving voor verdere verwerking voorhanden is.
              
Het Kildepot biedt in eerste instantie ruimte aan 10.000 m3 grond, voldoende om voor de nu bekende urgente gevallen een oplossing te bieden. De depotruimte is schaalbaar en kan worden vergroot. De investering bedraagt € 300.000. De raad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen. Om te kunnen storten in het Kildepot worden stortkosten plus een risicovergoeding berekend.

Planning

De vergunningen om het Kildepot geschikt te maken voor deze partijen grond worden op korte termijn aangevraagd. Als dit volgens planning verloopt en de raad dit krediet beschikbaar stelt, zou het depot in mei 2019 de eerste grond kunnen ontvangen.

Huidige grond in Kildepot

De grond die nu in het Kildepot zit, wordt gebruikt om het toekomstige bedrijventerrein Dordtse Kil 4 voor te belasten en op te hogen. Die bestemming had het al. De grond voldoet aan de bodemkwaliteit voor bedrijventerreinen.