Maart

  • Stand van zaken dossier Chemours - maart 2019

    08 april 2019

    Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

  • Kildepot beschikbaar gemaakt voor verontreinigde grond uit Dordrecht

    16 augustus 2023

    Het Kildepot wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond die momenteel niet gereinigd en/of hergebruikt kan worden doordat er ook PFAS zoals PFOA in zit. De vergunning van de meeste reinigers staat het verwerken van deze grond niet toe. Ook heeft het Rijk (nog) geen hergebruiksnormen voor PFOA vastgesteld, waardoor het lastig is een nieuwe bestemming voor de grond te vinden. Diverse projecten in de stad komen daardoor in de knel. De tijdelijke opslag in het Kildepot biedt daarvoor een oplossing. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benodigde investering.