GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof – reactie gemeente Dordrecht

De stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek zijn door het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles doen om uitstoot naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen. Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico's die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Lees hier de reactie van de gemeente Dordrecht op dit besluit.

Reactie gemeente Dordrecht:

"Het is goed dat GenX-stoffen nu officieel worden aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof. We hebben vanuit Dordrecht bijgedragen aan dit verzoek van Nederland aan het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).
Wij maken ons samen met andere overheden al lange tijd hard voor het zo ver mogelijk terugdringen van de uitstoot en lozing van deze stoffen. Ons standpunt is en blijft duidelijk: deze stoffen horen niet thuis in het milieu. We zien deze aanduiding als ZZS als erkenning daarvan.

Het overheidsbeleid met betrekking tot ZZS heeft als doel om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. De provincie Zuid-Holland, vergunningverlener voor Chemours, behandelde GenX in de praktijk al als ZZS. Door de aanwijzing als ZZS is dit nu officieel bekrachtigd vanuit Europa.
Op grond van de huidige vergunning moet Chemours de uitstoot van GenX al minimaliseren. In de meest recente wijziging van de vergunning worden de vergunde emissies naar de lucht van GenX per 1 januari 2020 met 95% en per 1 januari 2021 met 99% verminderd.
 
De aanwijzing van GenX als ZZS zien wij als een belangrijk resultaat van onze inspanningen, waarin wij steeds nauw optrekken met partners en andere overheden. Wij zullen dat blijven doen, in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.
Wat Dordrecht betreft, is de volgende stap de aanpak bij de bron en innovatie. 'Safety by design' moet het uitgangspunt zijn; gesloten systemen en/of veiliger stoffen voorkomen uitstoot en alle bijkomende problemen voor de omgeving."

Lees hier het persbericht van de Rijksoverheid over de aanwijzing van GenX als ZZS.