Juli

  • Publicaties Rijk, RIVM en NVWA

    28 juli 2022

    Onlangs zijn drie publicaties verschenen die raken aan het dossier Chemours. Dat betreft een tijdelijk handelingskader voor PFAS in grond en bagger van het Rijk, een rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over risicogrenswaarden voor PFOS en PFOA in de bodem bij veeteelt en akkerbouw en een rapportage van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) waarin onder meer landbouwproducten uit de Alblasserwaard zijn onderzocht op PFOA en GenX.