Opslag van GenX-houdend water in Dordrecht

Dit weekend kwam in het nieuws dat Chemours 15 ton GenX-houdend water tijdelijk in Dordrecht wil opslaan. In dit bericht zetten we de feiten op een rij.

Wat is de situatie?

Chemours verzamelt GenX-houdend water dat ontstaat in hun productieproces. Normaal gezien liet Chemours een deel hiervan bij een bedrijf in Italië recyclen om de GenX-stof FRD902 terug te winnen. Dit Italiaanse bedrijf is echter failliet gegaan. Op grond van EU-regels moet Chemours dit afval weer terugnemen. Dit betekent dat deze 15 ton GenX-houdend water terugkomt naar Dordrecht. Chemours wil het daar tijdelijk opslaan tot ze een alternatieve oplossing hebben gevonden om de stroom te recyclen. De opslag bij Chemours past binnen de bestaande vergunning en heeft geen gevolgen voor het milieu en de veiligheid.

Waarom toch een vergunning?

Volgens wettelijke bepalingen wordt het materiaal door de terugzending geclassificeerd als afval. Chemours heeft geen vergunning om deze specifieke afvalstroom te ontvangen. Daarom heeft het bedrijf bij de provincie Zuid-Holland een vergunning aangevraagd om dit materiaal terug te mogen nemen en tijdelijk op te slaan voor de periode van maximaal 1 jaar.

Heeft deze opslag gevolgen voor het milieu en de veiligheid?

De opslag van GenX-houdende afvalstoffen vindt plaats in een opslagloods op het bedrijfsterrein waar volgens de vergunning 220 ton niet-brandbaar afval mag worden opgeslagen. Het materiaal dat nu terugkomt uit Italië wordt daaraan toegevoegd. De veiligheidsvoorwaarden van de loods zijn vastgelegd in die vergunning. De loods is bijvoorbeeld voorzien van de verplichte brandwerende voorzieningen en een vloeistofdichte vloer. Dit wordt gecontroleerd door de DCMR namens de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag.
Deze afvalstroom heeft geen effect op de veiligheidscontour en er is geen grotere kans op een calamiteit. De veiligheidsplannen houden rekening met de maximaal vergunde situatie van het bedrijfsactiviteiten, inclusief de opslag van deze afvalstroom in deze loods.
Als gevolg van de aanvraag treden geen extra milieueffecten op. Eenmalig zal een transport het terrein oprijden en de afvalstroom in de opslagloods plaatsen. Deze heeft daar overigens ook gestaan voordat de stroom naar Italië getransporteerd werd.

Advies gemeente

De provincie Zuid-Holland heeft als bevoegd gezag de aangevraagde vergunning verleend voor de ontvangst van deze stroom. Naast de Inspectie van Leefbaarheid en Transport (ILT) zijn onder meer de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht gevraagd te adviseren op de vergunningaanvraag. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, waarvoor een tijdelijke oplossing nodig is, die past binnen de bestaande vergunning en geen extra milieu-effecten veroorzaakt. Daarom hebben wij positief geadviseerd op de aanvraag. Wel hebben we de provincie gevraagd in de vergunning enkele punten toe te voegen of extra te benadrukken. We hebben verzocht expliciet te benoemen dat dit een eenmalige situatie betreft en dat de tijdelijke oplossing niet langer dan een jaar duurt. Dit komt terug in de vergunningstekst.
Verder gaat het ons erom dat deze stoffen niet in het milieu terecht komen. Daarom hebben we verzocht vast te leggen dat er geen vermenging van afvalstromen plaatsvindt. In de vergunning is opgenomen dat de vaten überhaupt niet geopend worden, dus dat is gewaarborgd. Ook ILT is de mening toegedaan dat er met de opslag geen extra milieu-effecten optreden.

Conclusie vergunningaanvraag

De opslag van GenX-afval dat terugkomt uit Italië past binnen de bestaande vergunning en alle veiligheidsvoorschriften die daarbij horen.Er is in dit geval geen sprake van uitstoot van FRD (GenX) naar het milieu.

Wij blijven benadrukken dat deze stoffen wat ons betreft niet in het milieu thuishoren. Samen met andere overheden blijven wij ons daarom onverminderd inzetten om de uitstoot van GenX tot nul te beperken.