Beantwoording vragen over lozing PFOA en voorlopige EFSA-norm

D66 heeft het college vragen gesteld over de uitstoot van PFOA als restproduct van GenX door Chemours. Ook stelde de partij vragen over de eventuele gevolgen van de mogelijke aanscherping van de norm voor PFOA door de EFSA.

De beantwoording van de vragen vindt u op het Raadsinformatiesysteem.