Actieplan Chemours om uitstoot GenX met 99% te verminderen

Chemours heeft een actieplan aangekondigd waarmee in 2020 de uitstoot emissie van GenX-stoffen (FRD903 en E1) met tenminste 99% vermindert. In 2018 verwacht Chemours al een vermindering van 90% ten opzichte van 2017 te realiseren en in 2019 van 95%. Met dit actieplan is een investering van € 75 miljoen gemoeid.

De vermindering kent twee fasen. De eerste fase focust op het verminderen van alle emissies naar water en lucht van GenX-stoffen. Hiervoor worden koolstofbedden gebruikt. Daardoor wordt ook de emissie van andere stoffen verder teruggedrongen.
In de tweede fase richt Chemours zich op terugdringen van de uitstoot van alle organische en gefluorideerde stoffen. In 2023 moeten die met 80% zijn teruggedrongen, tot 99% in 2030. Hiervoor bouwt Chemours een nieuwe verbrandingsoven voor de monomerenfabriek.

Chemours wil deze aangekondigde stappen verwerken in de nieuwe vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland.

Reactie wethouder Rik van der Linden (Milieu):
"Ik zie deze aankondiging als een positieve ontwikkeling en een goede stap van het bedrijf. Wat ons betreft wordt de daad zo snel mogelijk bij het woord gevoegd. Wij vinden dat deze stoffen niet in het milieu thuis horen en blijven daar doorlopend op aandringen. Ook hebben we de bedrijven steeds aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, die wat ons betreft verder gaat dan de vergunningseisen.
Als je ziet welke gevolgen de uitstoot van PFOA in het verleden nu nog heeft op de omgeving, dan onderstreept dat eens te meer de noodzaak om dergelijke stoffen uit ons milieu te weren.
Ik ben vaak kritisch geweest op het bedrijf, waar ik vond dat zij te weinig of te langzaam stappen zetten. De nu uitgesproken ambitie is de beweging en het commitment die we van het bedrijf willen zien. En dat komt geen moment te vroeg. Het is zaak die nu zo snel mogelijk om te zetten naar (concrete) daden."