Oktober

 • Statenbrief over o.a. GenX als ZZS, handelingskader voor PFAS bodem

  12 april 2019

  Gedeputeerden Janssen en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over ontwikkelingen rond GenX en PFOA.

 • RIVM: bodem en irrigatiewater moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt

  05 oktober 2018

  Het RIVM heeft het onderzoek naar 11 moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Na eerder de gewassen te hebben onderzocht, heeft het RIVM de concentraties PFOA en GenX in de bodem en het irrigatiewater geanalyseerd. Uit de analyses concludeert het RIVM dat moestuinders het opgevangen regenwater en/of slootwater kunnen gebruiken om hun moestuinen te bewateren. Ook is de bodemkwaliteit geschikt voor moestuingebruik.

 • Brief aan staatssecretaris: landelijk beleidskader nodig voor PFAS in bodem

  18 september 2018

  Wethouder Rik van der Linden pleit namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voor een landelijk beleidskader voor PFAS in de bodem. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat PFAS-verontreiniging van grond(water) géén lokaal/regionaal probleem is, maar een landelijk probleem. Bovendien leidt gebrek aan landelijke kaders tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.

 • Actieplan Chemours om uitstoot GenX met 99% te verminderen

  11 september 2018

  Chemours heeft een actieplan aangekondigd waarmee in 2020 de uitstoot emissie van GenX-stoffen (FRD903 en E1) met tenminste 99% vermindert. In 2018 verwacht Chemours al een vermindering van 90% ten opzichte van 2017 te realiseren en in 2019 van 95%. Met dit actieplan is een investering van € 75 miljoen gemoeid.