Oktober

  • Stand van zaken dossier Chemours - oktober 2018

    14 juli 2023

    Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

  • RIVM: bodem en irrigatiewater moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt

    01 augustus 2023

    Het RIVM heeft het onderzoek naar 11 moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Na eerder de gewassen te hebben onderzocht, heeft het RIVM de concentraties PFOA en GenX in de bodem en het irrigatiewater geanalyseerd. Uit de analyses concludeert het RIVM dat moestuinders het opgevangen regenwater en/of slootwater kunnen gebruiken om hun moestuinen te bewateren. Ook is de bodemkwaliteit geschikt voor moestuingebruik.