Maart

  • Kamerbrief over toezeggingen rond chemische stoffen

    15 maart 2018

    Onlangs stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede kamer een Kamerbrief over de invulling van diverse toezeggingen rond chemische stoffen. In de brief komen onder meer het moestuinonderzoek, het onderzoek in Noord-Brabant, het onderzoek naar afvalstromen van Chemours en de recent gepubliceerde lijst van potentiële zeer zorgwekkende stoffen aan de orde.