Maart

  • Kamerbrief over toezeggingen rond chemische stoffen

    15 maart 2018

    Onlangs stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede kamer een Kamerbrief over de invulling van diverse toezeggingen rond chemische stoffen. In de brief komen onder meer het moestuinonderzoek, het onderzoek in Noord-Brabant, het onderzoek naar afvalstromen van Chemours en de recent gepubliceerde lijst van potentiële zeer zorgwekkende stoffen aan de orde.

  • Uitkomsten moestuinonderzoek omgeving Chemours

    07 maart 2018

    Het RIVM heeft tien moestuinen in de omgeving van Chemours onderzocht op PFOA en GenX. Uit de analyse van 74 monsters van blad-, knol- en vruchtgroenten concludeert het RIVM dat het in principe veilig is om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om binnen een kilometer rond de fabriek met mate uit eigen tuin te eten; niet te vaak of te veel.