Nieuwe regels voor omgaan met PFOA-houdende grond

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigde een grootschalig regionaal bodemonderzoek dat begin juni werd gepubliceerd. Inmiddels zijn ook de nieuwe regels bekend, die voorschrijven hoe met licht PFOA-houdende grond om te gaan. Ze gaan gelden in de hele regio Zuid-Holland Zuid.

Bij bouwprojecten en werkzaamheden komt regelmatig grond vrij. Het is gebruikelijk om deze grond elders toe te passen. Dit geldt ook voor grond waar lage gehalten aan PFOA in aangetroffen wordt. Wel zijn er speciale regels voor opgesteld, zodat dit veilig kan.

Nieuwe handreiking

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. Vanaf nu zijn deze regels iets aangepast en gelden ze voor de hele regio Zuid-Holland Zuid. De regels staan in een herziene handreiking (pdf).
Voor verreweg de meeste grond is hergebruik binnen de aangegeven regels in de regio mogelijk. In vrijwel alle gevallen is bodemonderzoek vooraf verplicht. Vervoer van grond was en blijft gewoon toegestaan. Als dit binnen de regels gebeurt, is dit veilig. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) houdt hier in opdracht van de gemeenten nauw toezicht op.

Voor grond met iets hogere waarden aan PFOA - meer dan 10 microgram per kilo – biedt de handreiking nog geen oplossing. Voor deze grond wordt aan de hand van nog lopend onderzoek naar een oplossing gezocht.

Zorgvuldig gebruik van grond

Het goed opvolgen van de speciale regels is van groot belang. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er 'viezere' grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Zo blijven de gehalten laag blijven waar ze laag zijn en worden ze niet hoger waar ze al wat hoger zijn.

Voor wie gelden de regels?

OZHZ heeft de handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken.

Particulieren kunnen in principe kleine hoeveelheden grond direct wegbrengen. Dit kan bij de gebruikelijke locaties, zoals bij de gemeentewerf of milieustraat. Dit kunt u navragen bij uw gemeente. Grotere hoeveelheden grond die per container of vrachtwagen worden afgevoerd, mogen niet naar de milieustraat. Deze grond wordt via de transporteur bij een grondbank ingeleverd.

Lees meer op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Daar staan ook diverse vragen en antwoorden over dit onderwerp.