Dordrecht: veel tekortkomingen in vergunningaanvragen Chemours en DuPont

De bedrijven Chemours en DuPont hebben een nieuwe milieuvergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland, het bevoegd gezag. De gemeente Dordrecht constateert veel tekortkomingen in de aanvragen.

De DCMR, die de aanvragen namens de provincie beoordeelt, heeft de gemeente Dordrecht gevraagd te adviseren op de vergunningaanvraag. Samen met de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht heeft Dordrecht het bureau MOB gevraagd om de aanvragen te analyseren. Ook de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft ons geadviseerd. Wij constateren een groot aantal tekortkomingen in de aanvragen, die in de reactie aan de DCMR (pdf, 1373 kB) toegelicht worden.

De DCMR Milieudienst Rijnmond verzamelt alle reacties en adviezen van de betrokken overheden en zal beide bedrijven hierover nader berichten. De inzet van de gemeente Dordrecht is en blijft het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

De reactie van de gemeente Dordrecht (pdf, 1373 kB) op de vergunningaanvragen van Chemours en DuPont is te downloaden door op de link te klikken.