Chemours/DuPont in coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht wordt in het hoofdstuk Leefbare en Veilige stad ook aandacht besteed aan de aanpak van de uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Het coalitieakkoord is in zijn geheel te downloaden. Hieronder vindt u een screenshot van de betreffende passage:

Coalitieakkoord Chemours DuPont