25 juni: Landelijk symposium Handelingskader PFAS in Dordrecht

De gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS organiseren het symposium 'Handelingskader PFAS'. Dat vindt plaats op maandag 25 juni in de Dordtse Duurzaamheidsfabriek.

PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor het omgaan met deze 'opkomende stoffen' in de bodem is door het Expertisecentrum PFAS in opdracht van de gemeente Dordrecht een handelingskader opgesteld. Dit kader beschrijft hoe op een praktische wijze omgegaan kan worden met deze stoffen in grond en grondwater. Het handelingskader is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden en mede dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het symposium wordt dit handelingskader gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Rik van der Linden.

Toenemend probleem

De kennis over PFAS-stoffen in de bodem is nog redelijk onontgonnen. Het Expertisecentrum PFAS is daarom op initiatief van Witteveen+Bos, TTE Consultants en Arcadis in 2012 opgericht. Zij signaleerden dat stoffen zoals PFOA en PFOS in toenemende mate een probleem zijn voor het milieu. Deze twee stoffen zijn een voorbeeld van een veelomvattende stofgroep, genaamd de PFAS (de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Daartoe behoren meer dan zesduizend stoffen, die volgens wetenschappelijke inzichten schadelijk zijn voor het bodem- en watersysteem.

Kennis delen

Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Het gaat om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc), toxicologische kennis, juridische en beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of een aanpak volgens andere oplossingen. Het Handelingskader PFAS en het symposium zijn manieren om die kennis te delen. Daar is duidelijk behoefte aan; de teller staat inmiddels al op 200 aanmeldingen uit heel het land.

Gezonde leefomgeving

Wethouder Rik van der Linden: “De gemeente Dordrecht richt zich in het dossier Chemours naast het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, ook op het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit doen we in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst. Onze betrokkenheid bij het Expertisecentrum PFAS past daar goed bij.”